Prosjekteringsleder teknisk plan

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist10.02.2019

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor på Dovrebanen mellom Hamar og Lillehammer

I 2019 starter vi planlegging av dobbeltsporstrekningen mellom Brumunddal og Moelv og trenger en svært dyktig prosjekteringsleder teknisk plan med på laget. Tar du utfordringen?

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Vi søker nå Prosjekteringsleder teknisk plan til å lede arbeidet med hovedplan/ kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv. Stillingen er nyopprettet.

Dette er muligheten for deg som vil ha en sentral rolle i arbeidet med å forbedre togtilbudet på Østlandet, som en del av InterCity-utbyggingen.

For å møte den fremtidige transportetterspørselen trengs et persontogtilbud med flere avganger, bedre pålitelighet, kortere reisetider og økt kapasitet for godstransport på bane. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er planlegging av denne strekningen prioritert i første seksårsperiode.
Bane NOR har ansvaret for planleggingsoppgaven. Dette arbeidet kan du være med å lede. Prosjektet vil tilhøre enheten Plan og utredning i Utbyggingsdivisjonen. Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger med tilhørende knutepunkter og serviceanlegg for togtrafikk i Bane NOR, og har en prosjektportefølje som blant annet inkluderer InterCity, Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 og ny jernbanetunell gjennom Oslo.

I prosjektet og i Plan og utredningsavdelingen vil du få gode utviklingsmuligheter i en spennende stilling med dyktige kollegaer og et inspirerende arbeidsmiljø, i omfattende samhandling med andre aktører og interessenter. Avhengig av kvalifikasjoner og interesse vil det være mulig å følge prosjektet inn i byggefase, eventuelt gå inn i nye planleggingsoppgaver når planfasen er avsluttet.

Stillingen rapporterer til Prosjektleder.

Arbeidssted er Oslo, med mulighet for å sitte noe på Hamar.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og styre prosjektering av tekniske løsninger for ny jernbane mellom Brumunddal og Moelv med tilhørende tekniske anlegg, i første omgang på nivå teknisk hovedplan.
 • Sørge for at samtlige tekniske fag er koordinert og prosjektert på tilstrekkelig detaljert nivå i gjeldende fase, og for grensesnitt mot offentlig planlegging
 • Bidra til at løsningene som anbefales er kostnadseffektive
 • Styre rådgiverkontrakter tilknyttet planleggings- og prosjekteringsfasen
 • Bistå i planprosess mot offentlige myndigheter
 • Følge opp økonomi, fremdrift og kvalitet på arbeidet som utføres
 • Koordinering mot tilgrensende prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør, ingeniør eller tilsvarende innen relevante fagområder
 • Minimum tre år erfaring fra prosjekt i byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenør Erfaring fra tverrfaglig prosjektering av jernbaneanlegg er en fordel
 • Erfaring fra oppfølging av prosjekteringskontrakter er en fordel
 • Erfaring fra teknisk hovedplan eller teknisk detaljplan, gjerne også byggeplan eller byggefase i samferdselsanlegg

Utdanning

 • Bygg og anlegg
 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • Høyskole / Universitet
 • Ingeniørfag
 • Tekniske fag

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Egenskaper

 • Interessert i samferdselsprosjekter, og et ønske om å bidra til gode og helhetlige løsninger
 • Samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med andre relevante aktører
 • Strukturert person med evne til å gjennomføre
 • Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Personal billett med NSBs tog

Spørsmål om stillingen

Lars Eide

Prosjektsjef Intercity Dovrebanen

Telefon 958 55 118

Søk stilling

Vis flere stillinger: