Prosjekteringsleder teknisk plan


Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist25.11.2018

Vi søker nå Prosjekteringsleder teknisk plan til å lede arbeidet med hovedplan for nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Lysaker. Stillingen er nyopprettet.

Dette er muligheten for deg som vil ha en sentral rolle i arbeidet med å bedre togtilbudet på Østlandet, i et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjekt!

For å møte den fremtidige transportetterspørselen trengs et persontogtilbud med flere avganger, bedre pålitelighet, kortere reisetider og økt kapasitet for godstransport på bane. KVU for Oslo-navet konkluderte med at det er behov for en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er planlegging prioritert i første seksårsperiode, og investeringskostnaden anslått å ligge i overkant av 40 milliarder kroner.

Bane NOR vil få ansvaret for den omfattende og krevende planleggingsoppgaven. Dette arbeidet kan du være med å lede. Prosjektet vil tilhøre enheten Plan og utredning i Utbyggingsdivisjonen. Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger med tilhørende knutepunkter og serviceanlegg for togtrafikk i Bane NOR, og har en prosjektportefølje som blant annet inkluderer Follobanen og InterCity-utbyggingen. Plan og utredningsavdelingen er ansvarlig for prosjektene til og med nivå kommunedelplan, inkludert konsekvensutredning, tekniske planer og planlegging av knutepunktene.

I prosjektet og Plan og utredningsavdelingen vil du få gode utviklingsmuligheter i en spennende stilling med dyktige kollegaer og et inspirerende arbeidsmiljø, i omfattende samhandling med andre aktører og interessenter. Avhengig av kvalifikasjoner og interesse vil det være mulig å følge prosjektet inn i byggefase, eventuelt gå inn i nye planleggingsoppgaver når planfasen for ny jernbanetunnel gjennom Oslo er avsluttet.

Stillingen rapporterer til Prosjektsjef, og arbeidssted er Oslo.

NB: vi vurderer søknader fortløpende, så ikke vent til søknadsfristen hvis du er interessert!

Arbeidsoppgaver

 • Lede og styre prosjektering av tekniske løsninger for ny jernbanetunnel gjennom Oslo og tilhørende tekniske anlegg, i første omgang på nivå teknisk hovedplan.
 • Sørge for at samtlige tekniske fag er koordinert og prosjektert på tilstrekkelig detaljert nivå i gjeldende fase, og for grensesnitt mot offentlig planlegging
 • Bidra til at løsningene som anbefales er kostnadseffektive
 • Styre rådgiverkontrakter tilknyttet planleggings- og prosjekteringsfasen
 • Bistå i planprosess mot offentlige myndigheter
 • Følge opp økonomi, fremdrift og kvalitet på arbeidet som utføres
 • Koordinering mot tilgrensende prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør, ingeniør eller tilsvarende innen relevante fagområder
 • Minimum fem år erfaring fra prosjektering i byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenør Erfaring fra tverrfaglig prosjektering av jernbaneanlegg er en fordel
 • Erfaring fra oppfølging av prosjekteringskontrakter er en fordel
 • Erfaring fra teknisk hovedplan eller teknisk detaljplan, gjerne også byggeplan eller byggefase i samferdselsanlegg

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • Tekniske fag
 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • Ingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Interessert i samferdselsprosjekter, og et ønske om å bidra til gode og helhetlige løsninger
 • Samarbeider og kommuniserer godt internt i prosjektet og med andre relevante aktører
 • Strukturert person med evne til å gjennomføre
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen
 • Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Gode pensjonsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Knut Hauge
Rådgiver, Prime People HR Solutions
knut.hauge@primepeople.no
+4793211972

Anne Siri Haugen
Prosjektdirektør
48 05 84 14

Hans Petter Lier
Fung. Prosjektsjef
90 02 56 44

Søk stilling

Vis flere stillinger: