Prosjekteringsleder, Region Østfold

PEAB er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper med cirka 15 000 ansatte og en omsetning på 55 milliarder kroner. PEAB er en langsiktig og trygg arbeidsgiver, som prioriterer helse, sikkerhet og et godt arbeidsmiljø. Vi søker deg som er engasjert, tar ansvar og vil jobbe, trives og utvikles hos Nordens samfunnsbygger. PEAB region Østfold har en tydelig vekststrategi, har 32 ansatte og omsetter for ca. 250 mill. nok.

Firma Peab
FylkeViken
Søknadsfrist15.06.2020

PEAB region Østfold er en del av det svenske moderkonsernet PEAB AB. PEAB AB har en tydelig vekststrategi i Norge, og regionskontoret i Østfold representerer et viktig satsningsområde i denne strategien. Målet er å befeste selskapets posisjon som en sterk entreprenør, med lokal forankring. Samtidig er PEAB en stor entreprenør og en samfunnsbygger i Norden, og har vært det i 60 år. Selskapet har jordnære verdier, noe som preger strategien og samholdet i selskapet. Aktiviteten er høy, og flere store kontrakter ligger foran dem. Det er derfor behov for å styrke laget med flere dyktige medarbeidere. Det skal ansettes prosjekteringsledere med ansvar for å lede og koordinere prosjekteringsgruppene tverrfaglig. Stillingen har selvstendig myndighet innenfor sitt ansvarsområde. Stillingen rapporterer til Prosjektleder og er en viktig brikke i prosjektenes gjennomføring.

Arbeids- og ansvarsoppgaver:

 • Lede og koordinere prosjekteringsgruppen tverrfaglig og påse god informasjonsflyt
 • Sikre effektiv fremdrift i prosjektene gjennom god styring og ledelse
 • Aktiv deltakelse i prosjektutviklingsfasen med koordineringsansvaret mot leverandører og andre samarbeidsparter
 • Ansvar for anbud og kontraktsarbeid, samt innkjøp i prosjektene

Kvalifikasjoner:

 • Byggfaglig kompetanse som ingeniør/siv. ingeniør, men erfaring og resultater kan kompensere for kravet til utdanning
 • Erfaring fra tilsvarende stilling med komplekse prosjekter (samspillkontrakter/totalentrepriser) og kan vise til konkrete resultater
 • God kalkulasjonsforståelse med fordypning i bygningsfaget

Personlige egenskaper:

 • Du får ting til å skje gjennom tydelig handlekraft og påvirkningsevne
 • Du identifiserer deg med PEAB sine verdier; jordnær, utviklende, personlig og pålitelig
 • Du er omgjengelig og oppnår god kontakt med andre mennesker
 • Du mestrer godt en hektisk hverdag og har fokus på fremdrift, leveransepresisjon og økonomi

PEAB ønsker å tiltrekke seg ledere som motiveres av å skape vekst i kombinasjon med utvikling av medarbeiderne. Forventningene til lederprofilene i selskapet tar utgangspunkt i de fire kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. Arbeidsmiljøet er godt og består av et stabilt og stolt arbeidsfellesskap med et aldersspenn fra 20 – 65 år; det er balanse mellom kvinner og menn. Under Covid 19 pandemien er ingen ansatte permittert, og selskapet satser i en tid da ingen kjenner normalen som kommer.

Du er velkommen til å ta kontakt med Annette Thorsø Mohr i Torp Consulting Øst AS, mobil 911 95 822 hvis du har spørsmål rundt stillingen. Søknadsfristen er satt til 15. juni 2020.

Søk stilling

Vis flere stillinger: