Prosjekteringsleder (PRL) - Statsbygg hovedkontor

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,7 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg.

Statsbygg har 860 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist02.11.2014

Statsbygg skal bygge opp et internt fagmiljø innen prosjekteringsledelse. Vi søker primært etter erfarne prosjekteringsledere, men ønsker også å snakke med de som har bred erfaring fra ulike roller i byggeprosjekter og som har lederegenskaper.

Prosjekteringslederne skal jobbe i Statsbyggs mange og spennende prosjekter. Hovedoppgaven blir å sikre måloppnåelse i prosjekteringsprosessen hva gjelder fremdrift, kostnad og kvalitet. Prosjekteringslederne skal følge prosjektene frem til vellykket overtakelse av bruker og driftsorganisasjon. Stillingen plasseres organisatorisk i en egen seksjon for prosjekteringsledelse der det vil være sterkt fokus på samarbeid, kompetanseutvikling og metodeutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Kontraktansvar for prosjekteringsgruppen
 • Lede prosjekteringsarbeidet fra byggherresiden
 • Styre interne tekniske disipliner
 • Sikre at Statsbyggs interne krav til bl.a. BIM, miljø, LCC og sikkerhet følges
 • Sikre at forvaltning og drift i Statsbygg involveres godt i prosjektene
 • Lede beslutningsprosessene mot brukerne

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse, minimum bachelornivå
 • Erfaring fra byggeprosjekter (minimum fem år)
 • Erfaring fra både prosjekteringsarbeid/rådgivermiljø og fra praktisk prosjektgjennomføring er ønskelig
 • God kjennskap til Plan- og bygningsloven, samt byggherreforskriften
 • God tverrfaglig forståelse
 • Gode IT-kunnskaper
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Lederegenskaper
 • Service- og kundeorientert
 • Dyktig i samarbeid og kommunikasjon
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Trives med utfordrende oppgaver i en til tider hektisk hverdag

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Store og små, spennende og utfordrende prosjekter i hele Norge
 • En selvstendig og ansvarsfull rolle for en av Norges mest profesjonelle byggherrer
 • Arbeid med å utvikle et spennende nytt fagmiljø
 • Faglig og personlig utvikling gjennom arbeid i utfordrende prosjekter, kursing, mentoring og erfaringsdeling
 • Sentrale lokaler i Byporten, ved Oslo S
 • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør/sjefingeniør/seniorarkitekt/sjefarkitekt (stillingskoder 1087/1181/1088/1182/1095) i lønnstrinn 65-84 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Vigdis By Kampenes - avdelingsdirektør - (+47) 971 38 029


Vis flere stillinger: