Prosjekteringsleder med sykehuskompetanse

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 41 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Firma Skanska Norge
FylkeVestfold
StedTønsberg
Søknadsfrist16.08.2018

Skanska satser på sykehusbygging og søker prosjekteringsledere med sykehuskompetanse

Sykehusprosjektene Skanska bygger, er blant de største og mest komplekse prosjektene vi har. Krav til moderne tekniske løsninger for å møte kundens behov, er med på å drive bransjen fremover når det kommer til utvikling av digitalisering, industrialisering, kompleksitet og ny teknologi. Tønsbergprosjektet, nye sykehuset i Vestfold, er et godt eksempel på dette. Her har vi sammen med våre partnere i Norges første IPD kontrakt, vunnet flere nasjonale og internasjonale priser for digitalisering og bruk av åpen BIM.

Sykehusbygging er et viktig satsningsområde i Skanska, både nasjonalt og internasjonalt, og nå søker vi ytterligere kompetanse!

Prosjekteringsleder med sykehuskompetanse

Prosjekteringsleder er en av de sentrale rollene i et sykehusprosjekt, og Skanska søker nå prosjekteringsledere til pågående og kommende sykehusprosjekt.

Vi tilbyr:

 • Du får en sentral rolle og fronter utvikling av teknisk kompleksitet i bygg, i noen av de mest avanserte byggeprosjektene i Norge
 • Mulighet til å jobbe med den nyeste teknologien i bygg ved bruk av moderne prosjektmetodikk
 • Du får ta del i et unikt fagmiljø gjennom Skanskas internasjonale sykehussatsing
 • Du får spennende utfordringer og trivelige kolleger i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern

Ansvar:

 • Prosjekteringsleder har overordnet ansvar for å lede og koordinere prosjekteringsprosessen
 • Du bidrar til å finne de beste løsningene for kostnadseffektiv produksjon slik at definerte mål for fremdrift, lønnsomhet, kvalitet, HMS og kundetilfredshet nås
 • Du er bindeleddet mellom prosjektene og brukere og spesialister
 • Du er rollemodell for Skanskas verdier, og utvikler og tar i bruk ny kunnskap og teknologi gjennom aktiv endringsledelse

Kvalifikasjoner:

 • Relevant mastergrad eller tilsvarende kvalifikasjoner
 • Bred erfaring fra prosjekteringsledelse, fortrinnsvis fra sykehusbygg eller teknisk kompliserte bygg
 • God erfaring med å lede medarbeidere på ulike nivå

Egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gjennomføringsevne og sterkt ønske om å lykkes med kompliserte prosjekter i samarbeid med dyktige kolleger
 • Lyttende, og er åpen for endring og forbedring

Stillingen rapporterer direkte til prosjektsjef på det gjeldende sykehusprosjekt i Skanska Norge.

Kontakt:

HR Business Partner Grethe Heide Arnesen, 97 15 26 36

Søknadsfrist: 16. august 2018.

Lang søknadsfrist grunnet ferieavvikling.

Søk stilling

Vis flere stillinger: