Prosjekteringsleder elektro

Techconsult AS er et norsk selskap som tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene.Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde i Norge samt Teesside (Newcastle) i Storbritannia.

Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Offshore, Bygg og Anlegg, Energi, Skip og Industri samt offentlige og halvoffentlige foretak.

Firma Techconsult
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Prosjekteringsleder elektro.

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Følge opp leveranser i henhold til kontrakt og plan.
 • Påse at det prosjekteres godt byggbare løsninger innenfor byggherres økonomiske rammer.
 • Ivareta tverrfaglighet (mellom elektrotekniske og elektromekaniske anlegg og øvrige anlegg i tunnel og på stasjoner).
 • Påse at prosjekterende følger normer, regelverk og styringssystem.
 • Være en vesentlig bidragsyter i arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for elektroanleggene.
 • Påse at det utføres nødvendig kontroll av prosjekteringen hos byggherren, evt. uavhengig kontroll eller 3. partskontroll.
 • Ansvaret for at det utarbeides en plan for prosjekteringen som omfatter faser, aktiviteter og leveranser med klare milepæler og beslutningspunkter.
 • Sørge for at byggherre til enhver tid tar de beslutninger som er nødvendige for at prosjekteringen skal kunne oppfylle sine mål- og kvalitetskrav.
 • Påse at prosjekterende til enhver tid fokuserer på mål eller kriterier som er sentrale for byggherren.
 • Påse at prosjekterende utfører kvalitetskontroll av sin prosjektering.
 • Ansvaret for at spørsmål knyttet til det prosjekterte materialet besvares og nødvendige endrings- eller tilleggsmateriale blir utarbeidet.
 • Ansvar for at dokumentflyten i prosjektet ivaretas på vegne av prosjektleder.
 • Bidra til oppbygging av romdatabase (dRofus) for alle tekniske rom, sammen med rådgiver og arkitekter.

Dine kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis sivilingeniør/ingeniør innen elektro eller tilsvarende med relevant fagkrets og praksis.
 • Lengre erfaring fra prosjekteringsfasen i større byggeprosjekter (byggherresiden).
 • Kjennskap til bruk av BIM i prosjektering
 • Gode samarbeidsevner og ledererfaring
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Norsk som arbeidsspråk

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP og senest 28.06, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: 01.09.20

Varighet: 31.08.21

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Kjell Åsen, på e-post: kjell.aasen@techconsult.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: