Prosjekteringsleder Anlegg

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 38.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Firma Skanska Norge
FylkeOslo
StedOslo, evt. etter avtale + prosjektbasert
Søknadsfrist09.11.2019

Skanska Anlegg er en av de største aktørene på å utvikle, prosjektere og bygge store og komplekse prosjekter. Vi har ambisiøse mål for årene som kommer. Nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller er noen av mange endringer som nå preger anleggsmarkedet. Vi ønsker derfor å videreutvikle vårt fagmiljø innen prosjektering. Til dette fagmiljøet søker vi en erfaren prosjekteringsleder som vil arbeide med noen av de mest spennende prosjektene i bransjen.

Skanska søker Prosjekteringsleder Anlegg

Du vil rapportere til Senior prosjekteringsleder.

Arbeidssted vil være avhengig av hvor prosjektene til enhver tid er og prosjekteringslederen følger driften i prosjektet. I tidligfase og mellom prosjekter vil arbeidssted primært være Skanskas nye hovedkontor i Lakkegata 53, sentralt i Oslo.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Prosjekteringslederen skal lede og koordinere hele prosjekteringsprosessen, herunder;

 • Lede prosjekteringsgruppen, utarbeide funksjons-/ytelsesbeskrivelser, kontrahere rådgivere og følge dem opp gjennom prosjektets levetid
 • Utarbeide overordnet kontrollplan for prosjekteringen som sikrer gjennomføring og kontroll av beskrivelser, beregninger og tegninger
 • Identifisere risiko, følge opp SHA- og miljøplan
 • Arbeide aktivt for å påvirke valg av løsninger og detaljer som fremmer sikker, innovativ og effektiv produksjon
 • Utarbeide myndighetsstrategi og kontakt med offentlige myndigheter
 • Være en rollemodell for moderne prosjekteringsprosesser, sørge for god kommunikasjon og koordinering mellom alle involverte for å sikre samhandling til prosjektets beste
 • Aktivt bidra i vårt kunde-, markeds- og tilbudsarbeid, herunder ivareta og utvikle kundeforhold innenfor prosjektet
 • Planlegge, fasilitere og lede prosjekteringsmøtene, samt oppdatere og distribuere informasjon fra møtene
 • Økonomistyring av tildelt ansvarsområde i prosjektet og bistå prosjektleder i vurderingen av tiltak ved avvik og endringsarbeider som kan påvirke tid, kost eller kvalitet

Kvalifikasjoner

 • Bachelor – eller mastergrad innen ingeniørfag
 • Erfaring som prosjektleder med gjennomføring av store og komplekse prosjekter
 • Tverrfaglig erfaring fra lignende arbeid og kan vise til gode resultater fra prosessledelse, forhandling og samhandling
 • Kunnskap om entreprisemodeller og kontrakt
 • Flytende i norsk og engelsk

Egenskaper

 • Du har en meget god forståelse for prosjekteringsprosessen, hvordan informasjonsflyten i prosjektgruppen er og hvordan dette påvirker prosjektet
 • Du har en systematisk, strukturert tilnærming til å drive en prosess og sikre at alle får riktig informasjon til rett tid
 • Du er i stand til å lede en gruppe sterke fagspesialister og få disse til å spille på lag
 • Du er analytisk og forstår hvordan du skal manøvrere deg i organisasjonen for å skape fremdrift
 • Du er opptatt av å skape resultater sammen med andre og har et helhetsperspektiv
 • Du er endringsvillig og nysgjerrig
 • Du handler på eget initiativ, tar ansvar og våger å utfordre valg av tekniske løsninger

Vi kan tilby

 • En stilling som har stor innflytelse på prosjektleveranser i Skanska Anlegg
 • Mulighet for å utvikle fagområdet prosjektering i organisasjonen
 • Deltagelse i team og prosjekt med høy faglig kompetanse med muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram
 • Sosiale goder, som for eksempel firmahytter og bedriftsidrettslag

Kontakt:

HR Business Partner Anlegg, Ekaterini Oscarsen, + 47 958 45 971

Senior Prosjekteringsleder, Hallvard Sindre, + 47 930 04 133

Frist: Snarest og innen 9. november 2019

Arbeidssted: Prosjektlokalisering og etter avtale

Søk stilling