Prosjektdirektør

Avantors visjon er å være den ledende byutvikleren. Derfor fokuserer vi først og fremst på behovene til menneskene som skal bo og jobbe i våre områder.

Avantor har i over 30 år stått for den transformasjonen Nydalen i Oslo har gjennomgått fra et forurenset industriområde til dagens pulserende bydel med moderne arbeidsplasser, boliger, kultur, undervisning og et attraktivt rekreasjonsområde langs Akerselva. Vi har hele veien hatt fokus på en helthetlig byutvikling, og har satt hensyn til miljø og bærekraft høyt i prosjektene våre. Nå har vi også gått inn som eier og utvikler av Slemmestad Brygge i Asker, og ser frem til å utvikle dette til å bli et levende område med bærekraftige løsninger for nye boliger og arbeidsplasser.

I tillegg til å være en bydelsutvikler, har vi bred kompetanse på de fleste områder innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom. Vår forretningsidé er å være det mest fremtidsrettede og profesjonelle eiendomsselskapet, og å ha bransjens største verdiskapning gjennom kjøp, utvikling, forvaltning og salg av eiendom. Vi har også eiendommer og prosjekter i Kristiansand og Tønsberg.

Avantor AS eies 100% av Rasmussengruppen AS, som også har eierinteresser innen bl.a. offshore og andre finansielle investeringer. Deres hovedkontor er i Kristiansand.

FirmaAvantor
FylkeOslo
Søknadsfrist03.04.2023

Avantor søker prosjektdirektør med ansvar for prosjektporteføljen til Norges ledende nabolagsutvikler

Vi søker en kommersiell prosjektdirektør som ønsker å utvikle seg og være med å gjøre Avantor og våre prosjekter enda bedre. Som prosjektdirektør vil du ikke ha egne prosjekter, men aktivt støtte prosjektlederne i alle deres prosjektfaser. Vår nye prosjektdirektør skal drive prosjektporteføljen gjennom hele verdikjeden, fra akkvisisjon til ferdigstillelse. Dette omfatter alle type prosjekter fra områdeutvikling til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Om stillingen

Du vil lede prosjektavdelingen som i dag består av fem personer. Prosjekt jobber tett med øvrige avdelinger i Avantor som marked (utleie og boligsalg), økonomi, forvaltning og drift.

Du vil være daglig leder i de fleste prosjektselskapene (SPV’er). Gjennom denne rollen, vil du være ansvarlig for budsjettering og økonomisk oppfølging av prosjekter og hovedansvarlig for kontrahering av entreprenør og rådgivere. Normalt vil en av prosjektlederne i avdelingen ha prosjektet i delegert myndighet. Det er viktig å skape god lønnsomhet i prosjektene ved både å ha fokus på driverne som skaper markedsmessig verdiøkning samt kostnadskontroll og -styring. Har du interesse eller erfaring med akkvisisjon, vil du også kunne bidra på dette området.

Avantor har et godt renommé hos samarbeidspartnere, nabolag, politikere, off. administrasjon og øvrige interessenter, som vi er avhengige av i vårt daglige virke. Det vil også være prosjektdirektørens ansvar sammen med øvrige kollegaer i Avantor å forvalte og bygge videre på dette.

Dersom du ikke har tung erfaring på alle disse områdene, men et sterkt ønske om å utvikle deg, vil det være rom for dette sammen med erfarne kollegaer i Avantor.

Kandidatprofil

  • Primært erfaring med utviklingsfasen av eiendomsprosjekter, men gjerne også gjennomføringsfasen
  • Budsjettering og økonomisk oppfølging av prosjekter
  • Primært bakgrunn fra utvikling av næringseiendom, men også gjerne erfaring med boligeiendom. Vi har utviklet prosjekter innen kontor, hotell, retail, skole, nærsenter og bolig, og ser for oss noen som ønsker å utvikle seg innenfor alle disse segmentene
  • Personal- og overordnet prosjektledelse og oppfølging
  • Sterk interesse for miljø og bærekraft
  • Stort og godt nettverk/relasjoner mot aktørene i markedet, myndigheter/PBE og politikere i Oslo
  • Gjerne ingeniørutdannelse, men kandidater med økonomisk eller arkitektutdannelse kan også vurderes
  • Ser muligheter og har kommersiell forståelse

Hvorfor velge Avantor og denne muligheten?

Som Prosjektdirektør i Avantor vil du ha mulighet til å sette et vesentlig fotavtrykk. Du vil være med på å videreutvikle Nydalen og andre eksisterende og kommende prosjekter i vår portefølje.

Du vil være en del av ledergruppen i Avantor og kunne bidra til å langsiktig utvikle selskapet og våre eiendommer i tråd med selskapets ambisjoner.

Avantor har et miljø som preges av godt samarbeid, der alle bidrar og støtter hverandre på tvers av funksjoner og titler. Kulturen preges av gjensidig fleksibilitet. Kompetansenivået er høyt og alle nødvendige støttefunksjoner finnes under samme tak.

Lønn, bonus og øvrige vilkår etter avtale.

Søk stilling

Vis flere stillinger: