Prosjektdirektør

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Firma Rambøll
FylkeOslo
Søknadsfrist26.01.2020

Rambøll har det siste året inntatt en ledende posisjon som rådgiver for byggherre og entreprenør på de store samferdselsprosjektene. Vi styrker organisasjonen på alle områder, og vil også ansette en eller flere prosjektdirektører til å ta ansvar for de største prosjektene. Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring som prosjektleder og prosjekteier i en stilling hvor du får spille en avgjørende rolle i Rambølls suksess i å levere bærekraftige samferdselsprosjekter.

Vi har vunnet flere store samferdselsprosjekter og ønsker nå å ansette en eller flere prosjektdirektører som kan eie og lede slike prosjekter. Prosjektene er tverrfaglige, og samspills- eller totalentrepriser med norske og utenlandske entreprenører.

Prosjektfaget er i endring og nye samarbeidsmodeller krever også innsikt i digitale verktøy og bærekraft i prosjekt. Tradisjonelle arbeidsprosesser utfordres, endres og effektiviseres, og som prosjektdirektør er du med og legger premissene for utviklingen av rådgivers rolle i samspill med byggherre og entreprenør.

Du vil rapportere til en av divisjonsdirektørene direkte og delta i dennes ledergruppe.

Noen av våre største og viktigste prosjekter for 2020 er:

  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
  • E6 Ulsberg-Vindåsliene
  • E6 Ranheim – Værnes
  • E18 Mandal – Mandal by
  • E39 – tre fjordkrysninger Nord-Vestlandet

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Prosjekteier og medlem i styringsgrupper for et eller flere av våre samferdselsprosjekter
  • Prosjektleder av totalleveransen fra Rambøll for et av de største prosjektene
  • Representere Rambøll mot byggherre, myndigheter og entreprenør
  • Bidra aktivt i utviklingen av Rambølls rolle i samspillet mellom byggherre, entreprenør og rådgiver
  • Forstå de muligheter som digitalisering gir, og være pådriver i utvikling på dette området

Vi ønsker erfarne og utviklingsorienterte prosjektdirektører med bakgrunn fra byggherre, entreprenør eller rådgiver, eventuelt fra annen tilsvarende virksomhet.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Velkommen til vår markedsenhet for Samferdsel og Byutvikling

Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Til dette har vi også fokus påSmart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Samferdsel og Byutvikling i Norge teller 450 medarbeidere. Vi har divisjoner innen Veg, Bane, Geo, Byutvikling, Bru og Konstruksjon og Infrastruktur.

Slik søker du

Søk via nett ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 26.01.2020.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Terje Dengerud, 905 31 903, direktør Samferdsel og Byutvikling eller Lene Rutle, 99 20 36 04, rekrutteringsansvarlig for en uforpliktende samtale.

Søk stilling

Vis flere stillinger: