Prosjektdirektør til Nytt Sykehus Nordmøre og Romsdal

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå. 

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.
Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene. 

Sykehusbygg HF utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og oppgaver innenfor eiendomsområdet.

FirmaSykehusbygg
FylkeMøre og Romsdal
StedMolde
Søknadsfrist13.01.2019

Det er vedtatt å bygge nytt sykehus på Hjelset i Molde kommune og et distriktmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund. Det skal bygges om lag 60 000 kvm. Utbyggingsorganisasjonen ledes av Sykehusbygg HF på oppdrag fra byggherren, Helse Møre og Romsdal HF.

Prosjektet er delt opp i flere delprosjekt. Kontrahering av totalentreprenør for sykehuset på Hjelset ventes å skje våren 2019, med sikte på samhandling og tidlig involvering av entreprenør. Arbeidet med ekstern infrastruktur er igangsatt og det forventes byggestart akuttsykehuset på Hjelset i 2020. Det forutsettes samlokalisering for byggherrens utbyggingsorganisasjon og totalentreprenør ved Hjelset.

Utbyggingsorganisasjonen vil ha ansvaret for all kontraktsinngåelse og oppfølging av alle leverandører.

Sykehusbygg søker etter prosjektdirektør som skal lede utbyggingen av nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal. Arbeidssted vil være ved prosjektkontoret på Hjelset.

Reisevirksomhet må påregnes.

Ansvarsområder

 • Lede utbyggingen fram til overlevering av byggene til driftsorganisasjonen
 • Personalledelse for prosjektmedarbeidere fra Sykehusbygg
 • Sørge for forsvarlig og riktig bemanning av prosjektet
 • Bidra til god samhandling med alle aktører i prosjektet
 • Rapportere til prosjektstyret i tillegg til Sykehusbygg HF

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Betydelig og god erfaring med å lede store, komplekse byggeprosjekter
 • Kunnskap om ulike samarbeids- og kontraktsformer i store utbyggingsprosjekter
 • Sterk og erfaren prosessleder med god gjennomføringskraft, og som kan vise til gode resultater
 • Erfaring med mediehåndtering
 • Gode kommunikasjonsevner, og god muntlig- og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Som prosjektdirektør i Sykehusbygg har du god leveransedyktighet, og har gode samarbeidsevner. Du er løsningsorientert, effektiv og pålitelig.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og sykehusbygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Søknadsfrist: 13.01.2019

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her» (under). Der må du fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med kst.adm.dir Bjørn Remen i Sykehusbygg HF på telefon 977 29 133 eller vår rådgiver i CAPUS Kristian Lennertzen, telefon 916 16 073.

Søk her

Vis flere stillinger: