Prosjektdirektør Porteføljeenhet Øst

Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist15.06.2020

Vi søker deg som vil bidra til at Bane NOR leverer prosjektet i hht. avtale på tid og innenfor budsjett. Videre skal du bidra til å understøtte divisjonens resultatoppnåelse gjennom effektive leveranser i samsvar med gjeldene praksis, styringssystem og konsern standarder. Vi søker deg som er en rollemodell som går foran og handler i tråd med Bane NORs verdier og praktiserer kulturen som skal prege organisasjonen. Du må kunne lede gjennom å sette retning, ta ansvar, gi handlingsrom og utvikle og motiverer dine medarbeidere.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Østfoldbanen. Ansvarsområde omfatter også planlegging og bygging av små og store tiltak på strekningene Østfoldbanen/Østre linje Kongsvingerbanen og Solørbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø og er i dag ca. 100 medarbeidere. Pågående prosjekt er bygging av dobbeltspor på Sandbukta - Moss - Såstad og planlegging av Hensetting Moss, Haug – Seut og Seut-Klavestad (Østfoldbanen).

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektdirektør skal understøtte divisjonens resultatoppnåelse gjennom effektive leveranser i samsvar med gjeldende praksis, styringssystem og konsern standarder. I tillegg lede og være resultatansvarlig for en portefølje av plan- og utførelsesprosjekter
 • Ansvar for oppbygging, ledelse og utvikling av egen linjeledelse i prosjektorganisasjonen i henhold til lovverket og gjeldene rammebetingelser
 • Ivareta det overordnede ansvaret for prosjektgjennomføring av prosjekter/prosjektporteføljer, og at det utføres proaktiv risikostyring for å sikre en forutsigbar gjennomføring
 • Sørge for at prosjektavtalen følges opp og at prosjekt(ene) følger Bane NORs styringssystem
 • Sørge for at sikkerheten ivaretas i henhold til lover, forskrifter, Bane NORs mål og styringssystem
 • Behandle endringer som går ut over prosjektleders mandat, omfangsendringer
 • Avklare grensesnitt, mandater, avhengigheter og eventuelle budsjettmessige konsekvenser mot øvrig organisasjon eller prosjekter
 • Sikre utarbeiding, godkjenning og revidering av budsjetter, prognoser, tidsplaner og bemanningsplaner for underliggende prosjekter
 • Sikre at beslutningsunderlaget er kvalitetssikret og forberedt i tide, og at det dekker omfanget og prosjektmålene ved faseovergang (uavhengig prosjektgjennomgang – UPG/IPG)
 • Representere Porteføljen/Prosjektet mot eksterne interessenter
 • Sikre at ferdig prosjekt/anlegg overleveres i henhold til spesifikasjoner og bestemmelser som framgår av avtale

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse med mastergrad
 • 15 års relevant erfaring
 • Solid ledererfaring fra større, komplekse, tverrfaglige og teknologitunge virksomheter og/eller Bane NOR
 • Vi vektlegger internasjonal erfaring
 • Betydelig prosjektlederfaring fra relevante prosjekter i tilsvarende størrelse og kompleksitet
 • God forståelse for byggherrerollen og totalentreprise
 • God innsikt i kontraktarbeid, prosjektoppfølging og risk-management
 • God forståelse for politiske beslutningsprosesser
 • Metodisk og systematisk i sin tilnærming; planlegge fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt
 • God på muntlig og skriftlig kommunikasjon i norsk og engelsk
 • Leder etter Bane NORs lederprinsipper

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Strategisk og analytisk
 • Løsningsorientert med sterkt kvalitets- og kostnadsfokus
 • Offensiv og innovativ
 • Det er viktig at du har gode samarbeidsegenskaper og er god på å kommunisere og formidle kunnskap
 • Du må kunne jobbe effektivt både selvstendig og i team og må kunne tåle tidspress
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen
 • Vi vektlegger lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og verdiene, som er åpen, respektfull,
 • Engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon med mange spennende utfordringer og oppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser med svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Personalbillett med Go-Ahead, SJ og Vy sine tog

Kontaktinformasjon

Stine Ilebrekke Undrum

konserndirektør Utbygging

97529310

Gry Jødestøl

HR sjef Utbygging

95908154

gry.jodestol@banenor.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: