Prosjektdirektør og senior prosjektledere vegprosjekter

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren en person som alltid er tilgjengelig, med etterspurt kompetanse og som er engasjert i kundenes prosjekter.

Firma Sweco Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist15.08.2018

Samferdselssektoren er et stort investeringsområde i Norge i dag og vil være det i lang tid fremover. Det er derfor mange pågående og planlagte prosjekter som gir Sweco store muligheter for å sikre store oppdrag innen veg- og jernbaneutbygging. Statens vegvesen, Nye Veier og de store entreprenørene er viktige kunder for oss.

Vi opplever økende oppdragsmengde og søker i den anledning medarbeidere som kan fylle rollen som prosjektdirektør og prosjektledere i vegplanleggings- og utbyggingsprosjekter.

Sweco har prosjekt- og prosjekteringsledelse som eget tjenesteområde og har samlet medarbeidere som arbeider med disse fagområdene i egne avdelinger og grupper. Mange av disse har solid kompetanse fra BA-bransjen. Som prosjektdirektør eller prosjektleder vil du arbeide systematisk og målrettet med et bredt nettverk av kunder og samarbeidspartnere.

Dine arbeidsoppgaver vil omfatte:

 • Være prosjektdirektør, prosjektleder, prosjekteier, tilbudsleder eller tilbudseier for vegprosjekter fra tidligfase til byggeplan
 • Sikre at Sweco alltid leverer avtalt kvalitet, til riktig tid og kostnad i prosjektene du leder
 • Arbeide planmessig og profesjonelt og bidra aktivt til at prosjektene gjennomføres etter Swecos beste praksis og rutiner
 • Bidra til utvikling av forretningen gjennom samarbeid, felles metodebruk og innovasjon på strategisk og operativt nivå

DIN BAKGRUNN

 • Du er sivilingeniør/MSc
 • Du har som prosjektdirektør mer enn ti år og som prosjektleder med mer enn fem års erfaring med vegprosjekter
 • Du har erfaring med tidligfase, konseptvalg, kommunedelplan og reguleringsplan eller byggeplan
 • Du har erfaring fra Statens vegvesen, kommune, fylkeskommune, fylkesmann, rådgiver eller entreprenør (byggeplan)
 • Du har prosjektlederutdanning, fortrinnsvis sertifisering (PMI/Prince2/IPMA)
 • Du er opptatt av effektivisering av prosjektgjennomføring, standardisering, modellbasert prosjektering og VDC (virtuell planlegging og bygging)

DINE EGENSKAPER

 • Du har god forståelse for vegprosjekter
 • Du har god strategisk og forretningsmessig forståelse
 • Du kjenner bransjens standardkontrakter
 • Du er flink til å kommunisere og samarbeide
 • Du er selvdreven og liker å jobbe strukturert
 • Du er en pådriver som er dyktig til å identifisere hva som er viktig og prioritere deretter
 • Du har gode lederegenskaper og skaper gode relasjoner
 • Du er fremtidsrettet og endringsvillig
 • Du er utadvendt, engasjert og nytenkende
 • Du har høy personlig integritet
 • Du snakker og skriver godt norsk

DETTE KAN VI TILBY

 • Du får arbeide i et godt, flerfaglig miljø med dyktige kolleger og ledere med internasjonalt samarbeid
 • Du får ansvarsfulle oppgaver i spennende prosjekter
 • Du får store muligheter til å utvikle deg innen fag-, ledelse- og prosjektarbeid
 • Du blir del av et utpreget hyggelig, fleksibelt og sosialt godt arbeidsmiljø
 • Du møter en forretningsorientert og kundeorientert organisasjon, med 15 000 kollegaer i Europa.
 • Du får ta del i et offensivt og stort PA-miljø i utvikling
 • Du får ta del i et karriereprogram for våre PA-medarbeidere. Programmet inneholder kurs fra ledende kursleverandører i bransjen og gir studiepoeng.

ETT skritt foran
Jobben vår er å møte fremtidens utfordringer. Derfor må vi ligge et skritt foran, og for å klare dette må vi hele tiden utvikle oss og bli bedre.

Kontaktpersoner:

Kristin Skjold-Larsen

Rådgiver Ambire

90969051

ksl@ambire.no

Linda Hårvik

Avdelingsleder

+47 926 96 121

Mette Eng Pedersen

Regionleder

+47 959 92 106

Søk stilling

Vis flere stillinger: