Prosjektansvarlig bygningsdrift for Livsvitenskapsbygget

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 472.000 m2 egne og 115.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern.

Masterplan for UiOs eiendommer, som heter Rom for et fremragende, grønt universitet ± og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret i juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab.

FirmaUniversitetet i Oslo - Eiendomsavdelingen
FylkeOslo
Søknadsfrist14.05.2018

UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. Livsvitenskapsbygget, med sine ca. 67.000 m2 og med sin moderne utstyrspark, skal legge til rette for en faglig utvikling ved Universitet i Oslo (UiO) som fremmer kvalitet, innovasjon og konvergens. Her skal universitetets fagmiljøer og omkringliggende økosystem for innovasjon sammen være pådrivere for forskning, utdanning og innovasjon som er globalt synlig og relevant. Vi skal videreutvikle Osloregionen til et nordisk kraftsenter for livsvitenskap.

Som prosjektansvarlig bygningsdrift for Livsvitenskapsbygget vil du inngå i UiOs prosjektteam sammen med Statsbygg, som er byggherre, for å realisere bygget. Du vil bruke din tunge tekniske fagkompetanse til å koordinere og formidle UiOs driftstekniske premisser under prosjektering av bygget. Du vil følge opp at dette ivaretas på en god måte i prosjektet gjennom byggefasen. Når bygningen står ferdig, etter planen i 2024, vil du ha en nøkkelrolle i drift og vedlikehold av bygget og de tekniske anleggene. Du rapporterer til drifts- og vedlikeholdsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • Være pådriver og premissgiver for valg av gode driftstekniske løsninger i prosjektering, bygging og drift av Livsvitenskapsbygget
 • Delta i overtakelse og prøvedrift av Livsvitenskapsbygget etter planen fra 2024
 • Utforme og prioritere drift- og vedlikeholdsplaner for Livsvitenskapsbygget
 • Bidra til at UiOs ambisjoner fra Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten nås i bygget
 • Være teknisk ansvarlig for driften når bygget tas i bruk

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Det kreves høy teknologikompetanse og relevant erfaring med prosjektering av og/eller bygging av bygninger med avanserte tekniske anlegg
 • Det kreves erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av kompleks og teknisk avansert bygningsmasse
 • Det er en fordel med kjennskap til BIM i prosjektering og driftsplanlegging
 • Det er en fordel med erfaring fra prosjekt/prosessledelse
 • Det er en fordel med kjennskap til miljøsertifisering som f.eks. BREEAM

Personlige egenskaper

Vi søker en proaktiv og utviklingsorientert fagansvarlig med høy gjennomføringsevne. Du har fokus på samarbeid og evner å arbeide i team, men du er også selvstendig. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som overingeniør (SKO 1087) for bachelorutdanning i lønnsspenn mellom 700 - 722.400 eller senioringeniør (SKO 1181) for masterutdanning i lønnsspenn mellom 686.900 – 769.100
 • Trening i arbeidstiden

Stillingen gir deg en unik mulighet til faglig og personlig utvikling i et fagmiljø som skal planlegge og bygge Norges mest teknologiske og fremtidsrettede bygg for forskning og undervisning. Bygget blir et signalbygg som det forventes stor oppmerksomhet rundt.

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Attester og vitnemål

Søknad med vedlegg må sendes inn via UiOs elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk her.

Søknadsfrist: 14.05.2018.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Øystein Malme, tlf. 404 03 554.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Eventuelt ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel oppfordres kvinner spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Vis flere stillinger: