Prosjekt- og byggeledere, store prosjekter - byggherresiden

ÅF er et ledende teknisk konsulentselskap med 7 000 ansatte i mer enn 20 land. I Norge er ÅF representert med blant annet ÅF Advansia med 200 ansatte. ÅF Advansia har spesialisert seg på gjennomføring av store og kompliserte byggeprosjekter der vi etablerer egne prosjektorganisasjoner som tar ansvar for hele verdikjeden i prosjektgjennomføringen - fra konseptutvikling til uttesting og idriftsettelse. ÅF har prosjektledelsen for noen av Norges største landbaserte utbyggingsprosjekter, blant annet utvidelsen av Oslo Lufthavn, nytt Østfoldsykehus, Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munch-museum Selskapet har også rammeavtaler om prosjekt- og byggeledelse med en rekke offentlige og private utbyggere innenfor helsebygg, undervisning, kultur og idrett, samferdsel og næringsbygg.

FirmaÅF Advansia
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Vi søker Prosjektsjefer og senior prosjektledere

ÅF Advansia ivaretar prosjekt- og byggeledelse i store landbaserte byggeprosjekter. For flere store prosjekter i størrelse 1-5 milliarder kroner tar ÅF Advansia oppdrag der vi stiller komplette prosjektorganisasjoner for å ivareta hele byggherrerollen for prosjekteier. Organisasjonene har kompetanse innen alle tekniske fag, økonomi, prosjektering, kvalitetssikring og SHA. I de fleste prosjektene går oppdragene fra start forprosjektarbeid til ferdigstillelse og overlevering til driftsorganisasjoner. Vi tar ansvar for alt fra utarbeidelse av konkurransegrunnlag for kontrahering av prosjekterende og entreprenører, oppfølging og styring av prosjektering og all entreprisekoordinering, fremdriftsstyring, kontraktoppfølging, økonomistyring, endringsstyring, SHA-ledelse, testing og idriftsettelse. Slike prosjekt-organisasjoner for store prosjekt utgjør 10 til 100 personer avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. Våre prosjektsjefer rapporterer direkte til kunden ved direktør eller et styre.

Vi søker kandidater med høyere teknisk utdannelse og lang erfaring fra bygge- eller anleggsbransjen som byggherre eller entreprenør. Konfidensiell kartleggingssamtale vedr stillingen imøteses om dette ønskes. Kontakt vår rekrutteringsrådgiver Jean Lorange på tlf 480 40 606, jl@rettbemanning.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: