Prosjekt- og byggeleder, avd. Plan og utbygging

IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester. IVAR eies av tolv kommuner i Stavanger-regionen med et samlet innbyggertall på ca. 300 000. Hovedkontoret ligger på Mariero, og selskapet har i dag 207 ansatte ( 173,88 årsverk). Mer informasjon finner du på www.ivar.no .

FirmaIVAR
FylkeRogaland
StedStavanger
Søknadsfrist28.09.2014

IVARs avdeling for planlegging og utbygging har en stadig økende mengde vann-, avløps- og renovasjonsprosjekter.

IVAR har mange store utbyggingsoppgaver både innenfor transportanlegg (ledningsanlegg, bassenger og pumpestasjoner), renseanlegg innenfor vann og avløp og prosessanlegg for slambehandling osv. Utbyggingene ivaretas av Avdeling plan og utbygging, som består av 30 dyktige ingeniører, med kontorplass på IVARs hovedkontor, Breiflåtvn. 16/18, Mariero, Stavanger.

En av våre erfarne prosjektledere går av med pensjon og vi søker hans etterfølger som

Prosjekt- og byggeleder

Aktuelle arbeidsoppgaver:

• Prosjekt og byggeledelse av kommunalteknisk infrastruktur, anlegg og bygg.

• Overordnet planleggings- og utredningsarbeid

• Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses den ansattes interesser og kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

• Høyskole-/ universitetsutdannelse

• Relevant praksis

• God generell datakompetanse

• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr blant annet:

Kreativt og inspirerende arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver

Gode arbeidstidsordninger med fleksibel arbeidstid

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn etter avtale

Søknad med CV sendes elektronisk via www.ivar.no, Om IVAR, under Stilling ledig, innen 28.09.2014. Attester og vitnemål vil vi evt. be om senere.

Sted: Mariero

Kontakter:

Tor-Inge Kjellesvik, tlf: 47 51908526, mob: 47 93488526

Odd Hummervoll, tlf: 47 51908524, mob: 47 93488524

Vis flere stillinger: