Prosjekt- og anleggsleder Sandane

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke».

Stillingen inngår i Veidekke Bygg, som driver landsdekkende byggevirksomhet for private og offentlige kunder. Virksomheten bygger boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Årlig omsetning er NOK 13,1 milliarder (2018) og virksomheten har ca. 3 100 ansatte, hvorav 1 800 fagarbeidere og 1 300 funksjonærer.

Firma Veidekke Entreprenør
FylkeSogn og Fjordane
Søknadsfrist20.01.2020

Veidekke Bygg Sogn og Fjordane utfører bygg- og anleggsoppdrag innen alle kontraktsformer, med vekt på total-, hoved- og samspillsentrepriser. Våre referanseprosjekt favner om både kjøpesentre, bolig-og næringsbygg, offentlige bygg, signalbygg, kraftverk og dammer. Virksomheten i Sogn og Fjordane ledes fra kontoret i Sogndal, og vi har avdelingskontor på Sandane, i Førde og i Volda. Veidekke Bygg har 85 ansatte i Sogn og Fjordane, og en omsetning på ca 300 millioner kroner. Distriktet ledes av Rune Karlsen.

Veidekke Bygg søker prosjekt- og anleggsledere til vår avdeling på Sandane og prosjekter i Nordfjord-området. Stillingene vil ha kontorsted på Sandane, men arbeidssted vil tilpasses prosjektene. Kontoret på Sandane har prosjekt blant annet i Vågsøy, Gloppen, Bremanger, Eid og Stryn og har ansatte fra hele Nordfjord. I tillegg får du mulighet til å bli med på store og spennende prosjekter i samarbeid med våre øvrige avdelinger og medarbeidere i distrikt Sogn og Fjordane.

Vi ønsker oss dyktige prosjekt- og anleggsledere som kjenner stolthet i kroppen etter hvert som prosjekter ferdigstilles og kan tas i bruk av fornøyde kunder. Som prosjektleder i Veidekke har du ansvar for den samlede gjennomføringen av prosjekt, og inngår i et lederteam sammen med anleggsleder og prosjekteringsleder ute på byggeplass. Som anleggsleder leder du den daglige fremdriften på prosjektene frem mot ferdigstillelse. Veidekke lever av og for prosjekter – gjør du?

Arbeidsoppgaver

Som prosjektleder vil du ha ansvar for oppstart, organisering og styring av prosjekt. I dette arbeidet inngår blant annet å planlegge fremdrift, sørge for god økonomi og kvalitet i prosjektets gjennomføring og sluttprodukt. Tilbudsarbeid er en sentral del av jobben, og i samarbeid med andre skal du lage tilbudsgrunnlag kunden ikke ønsker å takke nei til. Vi jobber ofte med flergangskunder, noe som innebærer at kundeoppfølging er en del av arbeidshverdagen. Som prosjektleder har du også personalansvar for egne medarbeidere. Sammen bygger vi fremtiden, og det er din jobb å motivere prosjektteamet til å yte sitt beste.

En anleggsleder i Veidekke har ansvar for å planlegge og skape god og sikker drift på prosjektet, og vil ha det overordnede ansvaret for at alt fungerer som det skal. Du skal selvsagt ikke gjøre jobben alene, men det er ditt ansvar å sørge for at prosjektet drives etter riktig fremdrift og at produksjonen går etter planen. Dette betyr at du må ha god styring på planleggingen, økonomi, kontrakt, bemanning, HMS- og kvalitetsarbeidet i prosjektet. Anleggsleder har lederansvaret for våre medarbeidere på prosjektet. Derfor må du også kunne fungere godt som en personalsjef. Du vil få styre alt fra mindre jobber til store og kompliserte prosjekter, og planleggingen vil sette store krav til deg som anleggsleder. Du vil få solid støtte fra prosjektorganisasjonen vår, men du må ta imot utfordringen med at du er kaptein på skuta!

Kvalifikasjoner

Vi ser helst at du har utdanning som ingeniør eller sivilingeniør innenfor byggfaget og god erfaring. Fagbrev og/eller teknisk fagskole innen byggfag i kombinasjon med lang erfaring kan kompensere for utdanning. Erfaring med økonomistyring og kalkulasjon av prosjekter, og resultat- og lederansvar i større byggeprosjekt vil telle mye.

Personlige egenskaper

Vi tenker at følgende er sentrale områder du kjenner deg igjen i, trives med og utfordres av:

  • Godt humør, stå-på-vilje, liker å jobbe i team – flink med folk!
  • Inspirerende leder, kreativ og strukturert
  • Allsidig erfaring fra byggebransjen, gjerne fra entreprenør, rådgiver og/eller byggherre
  • Totalentrepriser, samspillsentrepriser, generalentrepriser.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, i tillegg til aktiv bruk av digitale verktøy
  • Trives både i felten, på brakken og kontoret

Vi ønsker deg som har tro på egen gjennomføringsevne med på laget. Du tar eierskap til prosjektene, er analytisk og evner å motivere, ser muligheter, er resultatbevisst og kreativ. Det er viktig at du er initiativrik og handlekraftig. I Veidekke får du ansvar om du tar ansvar. Gode idèer, godt samspill og involvering er sentrale tema hos oss. Du må ønske å utvikle deg selv og teamet du jobber i. Kort fortalt; du er en leder med stort pågangsmot, er beslutningsdyktig og en god lagspiller.

Vi tilbyr

Du får jobbe med spennende prosjekter i Nordfjord og resten av Sogn og Fjordane sammen med hyggelige kollegaer i et sterkt fagmiljø. Du vil inngå i en organisasjon med godt humør og stå-på-vilje der det er en god blanding av unge og erfarne innen mange fagfelt.

Vi ønsker å være en organisasjon der alle blir sett, der det er stor frihet, og der det er mulighet for involvering og utvikling. Du får ansvar og tillit, og kunde, HMS og kontinuerlig forbedring står øverst på agendaen. Vi mener det er viktig å ha det gøy på jobben og vi liker både fag og folk!

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og bonusordning, aksjeordning for medeierskap og gode pensjons- og forsikringsordninger. Veidekke har bedriftshytter og ulike sosiale arrangementer.

Kontaktperson

Kristian Kleppe

Avdelingsleder

Telefon 951 99 675

Søk stilling

Vis flere stillinger: