Prosesskonsulent

Gottlieb Paludan Architects er et anerkjent dansk arkitektfirma som nå er etablert i Norge gjennom en sammenslåing med tidligere tegn_3. Våre forretningsområder er:
• Plan & urbanisme
• Landskap & urbanisme
• Programmering & prosessledelse
• Integreret design & arkitektur
• Interiør & arbeidsplassutvikling

Vi forener arkitektur, infrastruktur og hverdagsliv og tegner prosjekter i Skandinavia, Europa og Asia. I dag er vi mer enn 130 medarbeidere fordelt på kontorer i Norge, Danmark og Sverige.

I Norge har Gottlieb Paludan Architects hatt viktige og profilerte prosjekter knyttet til tidligfase utvikling av campus og arbeidsplassutvikling, som prinsipplan og planprogram for NTNU og utvikling av arbeidsplasskonsept for Regeringskvartalet.

Vi sto for utformingen av Holmestrand stasjon og vi vant prosjektet med å utforme stasjonene Skøyen og Vækerø på den nye Fornebubanen i Oslo. Vi har flere spennende, pågående utviklingsprosjekter i byer og tettsteder i hele landet.

Gottlieb Paludan Architects er en del av AFRY-konsernet, en ingeniør-, design, og rådgivningsvirksomhet innenfor energi, industri og infrastruktur. AFRY i Norge har over 900 medarbeidere og kontorer i Oslo, Trondheim, Molde, Ålesund, Lillestrøm, Sandefjord, Bergen og Stavanger.

Firma Gottlieb Paludan Architects
FylkeOslo
Søknadsfrist09.03.2020

Vi søker seniorrådgiver innen endringsledelse, med strategisk programmering, areal- og arbeidsplassutvikling som spesialitet. Gottlieb Paludan Architects er Norges fremste arkitektkontor innen strategisk programmering, campus- og arbeidsplassutvikling. Vi har mange nye, store kontrakter, et høyt aktivitetsnivå, og trenger derfor flere rådgivere.

Vi søker etter deg som jakter på de komplekse prosjektene, som involverer mange, ofte ulike, interessenter. Du vet at fysisk utforming fungerer som et virkemiddel i virksomhetsutvikling, og er opptatt av å skape verdi gjennom å bruke rommet som verktøy for endring.

Teamets typiske prosjekter omfatter å utvikle arbeidsplasskonsepter, rom- og funksjonsprogrammering, prosesser for interessent- og brukerinvolvering, og innovasjon og tjenesteutvikling i grenselandet mellom fysisk løsning, digitale løsninger og organisering. Mest i tidligfase, men også i gjennomføring, ibruktaking og evaluering/oppfølging.

Din faglig bakgrunn kan være som arkitekt/iark/planlegger, eller fra management-, ingeniør- eller samfunnsfag. Du er en erfaren rådgiver og prosesskonsulent, og kan planlegge og lede prosesser som involverer oppdragsgivers ledelse, medarbeidere og interessenter. Du er resultatorientert og har alltid blikket mot den leveransen oppdragsgiver skal ha. I tillegg har du erfaring med tverrfaglig samarbeid og produksjon, og trigges av mulighetene det gir.

Gottlieb Paludan Architects jobber i alle faser innenfor våre fagområdene. Vi legger stor vekt på inkluderende prosesser og tverrfaglig samarbeid internt og med våre kollegaer i AFRY. Som rådgivere har vi tett dialog med våre kunder i utviklingen av prosjekter for å skape de beste løsningene. Vi kan love deg mange spennende og varierte prosjekter på tvers av faggruppene og stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

Søknader vurderes fortløpende.

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med teamleder Kjersti Bjørkeng Størdal i Trondheim på telefon 930 87 717.

Se våre hjemmeside, gottliebpaludan.com

Søk stilling

Vis flere stillinger: