Marius Gonsholt Hov er seniorøkonom i Handelsbanken. Foto: Lise Åserud / NTB

Prognose: Mot betydelig nedgang i årsveksten i boligprisene i andre halvår

Ifølge en prognoserapport fra Handelsbanken vil vi trolig se en betydelig nedgang i årsveksten i boligprisene allerede gjennom andre halvår i år.

Handelsbanken ser for seg en boligprisvekst på ti prosent i år, men ifølge prognosen har den ekstreme boligprisveksten snart har nådd sin topp.

– Boligprisene vil fortsette å stige, men i et mer beskjedent tempo enn det vi har sett det siste året. Gjennom andre halvår venter vi å se en betydelig nedgang i årsvekstraten, sier makroøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til Dagens Næringsliv.

Handelsbanken ser for seg at årsveksten vil avta til 3,0 prosent i 2022 og deretter til 1,5 prosent i 2023.

– Effekten av Norges Banks rentekutt er snart uttømt, og erstattes av stigende utlånsrenter. Mot utgangen av 2023 ser vi for oss at boligprisveksten blir lavere enn lønnsveksten og at boliglånsrentene vil ha nærmet seg samme nivået som før krisen, sier Gonsholt Hov.

– Etter hvert vil boligprisveksten være svakere enn lønnsveksten, som vil kunne overstige det negative bidraget som følger av de økte utlånsrentene, fortsetter han.