Prognose: Boligprisene vil stige mindre neste år

Boligprisene vil stige med 4 prosent i 2022, tror Eiendom Norge, som anslår at prisutviklingen blir lavere i Oslo enn i de andre storbyene.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge trekker fram at renta har stor betydning for boligprisene, og at varslede høyere renter i 2022 vil redusere prisveksten sammenlignet med 2020 og 2021.

I fjor anslo foreningen en oppgang på 7,5 prosent i 2021, men det ser ut til at utviklingen vil ende noe lavere. I november var boligprisene 6,6 prosent høyere enn for ett år siden.

For neste år er anslaget mer moderat – 4 prosent.

– Økte renteutgifter for boligeierne i kombinasjon med stabil boligbygging og lav folkevekst tilsier en mer moderat prisutvikling enn hva vi har sett de siste to årene, og da spesielt i Oslo, sier Lauridsen i en pressemelding.

Endret etterspørsel i Oslo-området
I hovedstaden tror Eiendom Norge at boligprisene vil stige med 3 prosent neste år, mens prisene i Bergen og Stavanger vil stige med 6 prosent. I Trondheim spås det en prisoppgang på 5,5 prosent.

Høyere rente rammer hovedstaden hardere enn de andre byene, ifølge bransjeforeningen. Årsaken er at boligprisene og gjeldsnivået er høyere.

De trekker også fram tegn til endret boligetterspørsel under pandemien, og en markant lavere folkevekst.

– Mange som ville kjøpt i Oslo, hvis de hadde hatt muligheten, kjøper nå i kommunene rundt. Derfor venter vi at boligprisene vil stige mindre i Oslo enn i de andre byene, sier Lauridsen.

Tro på Bergen
Når det gjelder Bergen, har befolkningsveksten tatt seg opp etter flere svake år, og byggingen av nye boliger er på vei ned. Derfor tror Eiendom Norge at prisene vil stige mer der enn i Oslo neste år.

I Stavanger er boligmarkedet tilbake etter den svake utviklingen mellom 2013 og 2019, på grunn av lave renter og økt aktivitet i olje- og gass-sektoren. Mye boligbygging i denne perioden har gjort at tilbudet av bruktboliger har gått ned det siste året, skriver bransjeforeningen.

I Trondheim ventes det en svakere boligprisoppgang neste år enn i 2021. Byen har hatt en sterk boligprisvekst i år, og nå er det mindre boligbygging enn det har vært de siste årene, samtidig som folkeveksten har minket.

Flere usikkerhetsmomenter
I sin prognose trekker Eiendom Norge også fram usikkerhet rundt høye strømpriser, inflasjon, lavere befolkningsvekst og pandemiens videre utvikling som faktorer som gir en større nedside enn oppside for boligprisene i året som kommer.

Norges Banks rentebane indikerer at det vil bli tre renteøkninger i 2022 i tillegg til de to i 2021. Da vil renta ved utgangen av året ligge på 1,25 prosent.