Bekkestua Have er et av boligprosjektene til Profier som er under bygging.

Bekkestua Have er et av boligprosjektene til Profier som er under bygging.

Profier og Neptune med nyboligsalg på 3,7 milliarder hittil i år

I 3. kvartal har Profier og Neptune en samlet salgsverdi i nye boligprosjekter på 836 millioner kroner. Total har boligselskapene solgt boliger for 3,7 milliarder så langt i 2022, mot 2,6 miliarder på samme tid i fjor.

Profier er nærmest utsolgt i alle de store prosjektene som skal overleveres i 2024 og 2025, med en snitt salgsgrad på 92 prosent, ifølge en pressemelding fra selskapet.

– Vi er meget godt fornøyde med å ha oppnådd såpass høy salgsgrad på boligene som er i produksjon, og har dermed god kapasitet til å satse på nye prosjekter fremover, sier markedsansvarlig Kristen Rikter-Svendsen.

Neptune har hatt et rekordår så langt, med i overkant av 1,5 milliarder i salgsverdi fordelt på syv prosjekter og 156 boliger.

– Vi er svært fornøyde med året så langt, og har kommet godt i gang med planlagte salgsstarter. Vi merker oss et mer selektivt marked, men har prosjekter med kvaliteter som er etterspurt også i et mer usikkert marked. Selv om det nå skrives om fallende boligpriser og dystre fremtidsutsikter, så er det ikke spådd mer enn en reversering av det vi har hatt av prisoppgang i 2022 selv fra de mest pessimistiske makroanalytikerne, sier administrerende direktør Anders Gregersen i Neptune.