Proffomsetningen steg mest i annet kvartal med tre prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Proffmarkedet drar byggevarehandelen

Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 1,8 prosent for 2. tertial i år. Veksten etter året åtte første måneder er opp 5,1 prosent.

Omsetningen steg med 1,8 prosent i perioden mai-august sammenlignet med samme periode i fjor. Størst vekst var det i proffmarkedet med en omsetningsvekst på tre prosent. Privatmarkedet hadde en tilnærmet flat utvikling på pluss 0,5 prosent målt mot 2. tertial i fjor.

Ved å sammenligne tertial mot tertial utjevnes effekten av bevegelige helligdager med påfølgende konsekvenser for antall omsetningsdager for byggevarehandelen, heter det i en pressmelding fra Virke.

Forventet vekstreduksjon

– Etter en sterk omsetningsvekst 1. tertial i år var det forventet en viss reduksjon i 2. tertial. Statistikken viser en omsetningsvekst for perioden januar-august på 5,1 prosent målt mot samme periode i fjor. For 2. tertial 2014 isolert sett er omsetningen opp drøyt 1,8 prosent, drevet av vekst i omsetningen til proffmarkedet, kommenterer Bengt Herning som er direktør Virke Byggevarehandel.

Grunn til optimisme

– Tallene indikerer at markedet utvikler seg i riktig retning og at det siste års uro på boligmarkedet ikke har medført dramatiske konsekvenser for byggevarehandelen. Den siste tiden har det blitt rapportert flere igangsettingstillatelser og høyere salgstall i boligmarkedet, og det gir grunn til å tro at byggevarehandelen også i den kommende perioden vil oppleve etterspørselsvekst i markedet, fremholder Herning.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ti av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.

Samme tendens

Utviklingen man kan lese av Virkes statistikk for byggevarehandelen stemmer for øvrig godt med den innenlandske salgsstatistikken som NHO-tilknyttede Byggevareindustrien publiserer månedlig. Her viser tallene en akkumulert oppgang på 2,5 prosent, 0,5 prosent justert for prisstigning, per august i år målt mot samme periode i fjor. Tendensen er også den samme med sterk vekst i begynnelsen av året mot tilbakegang de siste månedene.