Inger Andresen går til Asplan Viak. Foto: Asplan Viak

Professor fra NTNU til energi- og miljøavdelingen i Asplan Viak

Asplan Viak har ansatt Inger Andresen til sin energi- og miljøavdeling. Hun kommer fra stillingen som professor i integrert energidesign på NTNU.

Andresen har vært forsker i SINTEF Byggforsk, miljøsjef i LINK arkitektur og energirådgiver i Skanska. Hun har også vært engasjert av Norwegian Green Building Council til utvikling av BREEAM-NOR innenfor områdene energi og inneklima.

– Inger er en utrolig sterk fagperson og en tydelig profil i bransjen, spesielt blant de som har vært opptatt av energi og klima en stund, sier avdelingsleder Sigrid Strand-Hanssen i Asplan Viak i en pressemelding.

– Hos Asplan Viak skal Inger jobbe med konsepter og løsninger for å oppnå lavt klimafotavtrykk fra de byggene vi utvikler. Hun vil også være sentral i å bygge opp kompetansen vår videre på dette området, som vi mener bare vil bli viktigere og viktigere fremover, legger Strand-Hanssen til.

Andresen er opprinnelig sivilingeniør fra bygg på NTH og skrev master ved University of Colorado om bruk av termisk masse for å redusere topper med kjølebehov, og deretter skrev hun en doktorgrad ved NTNU om utnyttelse av solenergi i design av bygninger.

Andresen har jobbet innen feltet i over 30 år.

– Det er det viktigste vi gjør her i verden, å redusere klimagassutslippene, det er hoveddrivkraften min, sier Andresen.