Produksjonsrekord for Bergene Holm

Bergene Holm AS satte produksjonsrekord for fjerde året på rad til tross for periodisk tømmer-mangel.

Selskapet produserte vel 600.000 kubikkmeter trelast og det totale tømmerforbruket økte til rundt 1,1 millioner kubikkmeter.

Omsetningen økte med 6 prosent til 1,43 milliarder kroner, skriver Bergene Holm i en pressemelding.

Selskapet skriver at de har en klar vekst- og effektiviseringsstrategi og samtlige fem saglinjer økte produksjonsvolumet i 2017.

Samtidig ble høvlerivirksomheten i Seljord lagt ned og produksjonen overført til de fire gjenværende høvellinjene i selskapet. Selskapets effektiviseringsstrategi ble dessuten synliggjort gjennom investeringen i et nytt helautomatisk kamerasorteringsanlegg for tørr trelast ved fabrikken i Holmestrand.

I 2017 ble Bergene Holm Eiendom AS operativt som et heleid datterselskap for blant annet å utvikle og selge konsernets driftsuavhengige eiendommer.

Eiendomsselskapet har eiendommer, organisert i egne datterselskaper, i Aust-Agder, Vestfold, Hedmark og Oppland. Eiendomsselskapet jobber tett sammen med lokale interessenter og kommuner for å legge til rette for utvikling og salg.

Gjennom det heleide datterselskapet Biozin AS, inngikk konsernet en samarbeidsavtale med Preem AB om å legge til rette for produksjon av 2. generasjons bioråolje i Norge gjennom selskapet Biozin Holding AS. Dette prosjektet har sentrale milepæler for videre satsing høsten 2018.

Råstoffmangel, etableringen av eiendomsselskapet og satsingen på Biozin påvirket resultatet slik at lønnsomheten ble noe lavere i 2017 enn i 2016. Etter avskrivninger på 42,7 millioner kroner (42,1 millioner) oppnådde konsernet et driftsresultat på 63,8 millioner (77,7 millioner). Resultatet etter skatt ble på 14,3 millioner kroner (43,6 millioner). Et langsiktig valutalån påvirket resultat negativt med 16 millioner. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble 57,2 millioner.

Det hører med til helhetsbildet at tømmerprisen økte signifikant gjennom året og at trelastprisen ikke hadde tilsvarende prisutvikling. Effektiviseringstiltakene kunne ikke fullt ut kompensere for den reduserte differansen mellom tømmerkostnader og ferdigvarepris.