Prisen på jernmalm har falt de siste månedene. Prognosesenteret tror det vil gi en priskorreksjon på stål, men det er ikke sikkert korrelasjonen blir like stor som den historisk har vært. Illustrasjonsfoto: AP Photo

Prisen på jernmalm har falt de siste månedene. Prognosesenteret tror det vil gi en priskorreksjon på stål, men det er ikke sikkert korrelasjonen blir like stor som den historisk har vært. Illustrasjonsfoto: AP Photo

Prisen på jernmalm har stupt – men det er ikke gitt at stålprisene følger etter i samme tempo

Prisen på stål og stålprodukter har steget kraftig i 2021, og ledetidene har økt. Stålforbundet mener bransjen må ta høyde for lange ledetider på noen stålprodukter fremover.