Fra venstre: Vidar Ose (VAF), Kjell Inge Davik (SVV) og Krister Tofteberg (PV). Foto: Statens vegvesen

Presis Vegdrift signerte prestisjekontrakt

Torsdag ble det signert en felles drift og vedlikeholdskontrakt for kristiansandsområdet med en pris på 729 millioner kroner med Presis Vegdrift.

Kontrakten er felles for Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen med en varighet på henholdsvis åtte og fem år, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontrakten starter 1. september 2019 og gjelder totalt 778 km, hvorav 602 km er fylkesveg, mens resterende er riksveger (inkl, E18 og E39).

Siden Presis Vegdrift allerede har tilsvarende kontrakt for flekkefjordsområdet betyr det at de nå har ansvaret for over halvparten av vegnettet i Vest-Agder.

Kontrakten for kristiansandsområdet er viktig for bedriften.

- Den betyr veldig mye. Det er en prestisjekontrakt her på Sørlandet, slike by-kontrakter er jo ofte det. Dessuten så er det en kontrakt med lang varighet, og det gir forutsigbarhet for oss, sier Krister Toftberg, avdelingssjef i Presis Vegdrift.