Presis Vegdrift AS ny driftsoperatør på Hallingdalsveiene fra 1. september 2019. Foto: Statens vegvesen

Presis Vegdrift ny driftsoperatør på Hallingdalveiene

Presis Vegdrift AS er ny driftsoperatør på Hallingdalsveiene. I helgen gikk startskuddet for den nye drift- og vedlikeholdskontrakten.

De har overtatt etter Veidekke som hadde driftskontrakten frem til 31. august i år.

Presis Vegdrift AS kommer fra Vestlandet og vant Hallingdalskontrakten i konkurranse med tre andre entreprenører.

Hallingdalskontrakten blir den 13. driftskontrakten firmaet har inngått med Statens vegvesen. Presis Vegdrift opererer i dag nesten i hele landet.

Drifts- og vedlikeholdskontrakten for Hallingdal omfatter riks- og fylkesveier i kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol pluss deler av kommunene Nore og Uvdal, Krødsherad og Sigdal, melder vegvesen.no.

I tillegg omfatter kontrakten også drift og vedlikehold av fv. 51 over Golsfjellet fram til Sanderstølen i Nord-Aurdal kommune i Oppland.

Driften av riksveiene og fylkesveiene har denne gangen ulik lengde. For riksveiene frem til 1/9 2022. For fylkesveiene frem til 1/9 2024.