Kontraktsområdet omfatter E10 gjennom Lofoten og i tillegg riksvei i Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Foto: Statens vegvesen

Presis Vegdrift lavest i konkurransen om å drifte riksveiene i Midtre Hålogaland

Fem entreprenører har meldt seg i konkurransen om å drifte riksveiene i Lofoten, Vesterålen og deler av Ofoten og Sør-Troms de neste fem årene. Presis Vegdrift leverte det laveste tilbudet.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag.

Midtre Hålogaland blir, ifølge pressemeldingen, først i landet med fast bruk av videoanalyse på brøyte- og strøbiler. Entreprenørene forplikter seg også til å bidra til mer klimavennlig veidrift i den nye kontrakten.

Ved fristens utløp tirsdag hadde fem entreprenører meldt sin interesse for å drifte E10 mellom Å i Lofoten og Tjeldsund bru, riksvei 85 til Sortland og Lødingen, samt riksvei 83 til Harstad.

Dette er tilbudene:

  • Holdahl Maskin og Transport AS: 433.778.450 kroner før merverdiavgift
  • Mesta AS: 468.214.924 kroner før merverdiavgift
  • Presis Vegdrift AS: 418.196.548 kroner før merverdiavgift
  • Thore Magnussen og Sønn AS: 530.590.162 kroner før merverdiavgift
  • Veidekke Industri AS: 496.871.700 kroner før merverdiavgift

– Vi er meget godt fornøyde med deltakelsen i konkurransen. Det er også veldig positivt å se at både lokale og nasjonale aktører er interessert i dette oppdraget. Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og så tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren innen utgangen av april, sier kontraktsansvarlig Solveig Hansen i Statens vegvesen.

Oppstart av kontrakten er 1. september, og kontrakten gjelder i fem år, frem til høsten 2026. Dersom partene er enige, er det mulig å forlenge kontrakten med opptil tre år. I tillegg har Statens vegvesen opsjon på ett år utover dette slik at lengden på kontrakten kan bli inntil ni år.

Den nye driftskontrakten for Midtre Hålogaland omfatter totalt 394 kilometer riksvei, hvorav 47 kilometer gang- og sykkelvei. Forholdene er, ifølge pressemeldingen, svært varierte, både når det gjelder trafikk, veistandard, vær og føre. Entreprenøren må håndtere alt fra bølger, vind og skredutsatte partier ytterst i Lofoten til bytrafikk i Harstad.

I tillegg til tradisjonelle driftsoppgaver, blir entreprenøren i Midtre Hålogaland først i landet med fast bruk av videoanalyseverktøy til bruk ved brøyting og strøing på to av bilene. Slik får både entreprenøren og Statens vegvesen løpende informasjon om blant annet friksjon, overflatetemperatur, snø- og istykkelse, dugg og frysepunkt. Hensikten er å få enda bedre grunnlag for riktig brøyting og strøing, skriver Statens vegvesen.

I tillegg inviterer Statens vegvesen til å komme med smarte løsninger for gjenbruk av strøsand og skiltplater. Entreprenøren utfordres også til å utvikle en transportabel container for snøtining i Harstad, som kan brukes til tining av snø som ellers må kjøres til deponi.

Alle entreprenører må være miljøsertifiserte, og alle må rapportere om CO2-utslipp. Målet er at utslippene fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030. Derfor er det satt en maks grense for utslipp fra lastebiler og maskiner som brukes i veidriften. Det er også krav til oppsamling av slam fra tunnel, strøsand fra vei og slam fra drenskummer. I tillegg er det forbud mot salting på E10 langs Rørvikvannet i Vågen kommune, fordi dette er drikkevannskilden til Henningsvær.