Haakon Blakstad Pedersen (til høyre) og Andreas Berge Ims mottok prisen for beste masteroppgave innen vei av leder for Konnekt – Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel, Abdul Basit Mohammad.
Haakon Blakstad Pedersen (til høyre) og Andreas Berge Ims mottok prisen for beste masteroppgave innen vei av leder for Konnekt – Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel, Abdul Basit Mohammad.

Premierte beste masteroppgaver innen vei og jernbane

Testing av selvkjørende kjøretøy i digitale modeller og stresstesting av gamle jernbanebruer ble valgt ut som årets beste masteroppgaver henholdsvis innen vei og jernbane.