Premiedryss over tre-skapere

Fredag ble premiene rundt "Bygge med tre"-konkurransen delt ut.

Skolekonkurransen "Bygge med tre" ble f;rste gang arrangert i forbindelse med 50-årsjubileet for Norsk Treteknisk Institutt i 1999.

- Den skapte stor interesse i skognæringen og ikke minst i skoleverket. Derfor har vi gjentatt konkurransen annet hver år. Interessen har vært formidabel, da det har vært ca. 150 grupper som leverer besvarelse. Med pressedekning både nasjonalt og internasjonalt, får både skole og næring behørig oppmerksomhet, sier Per Skogstad i Treteknisk Institutt.

Tittelen "Bygge med tre" er meget vid, så de satte ingen begrensning, annet enn at oppgaven skulle vise kreativ bygging med tre.
I tillegg var det en "Fri klasse". Her kunne man lage hva man ville, det være seg smykker, klær, kunst m.m. Her kunne deltakerne benytte tilsendte materialer eller egne trematerialer.

Til årets utgave var det påmeldt 265 grupper fra 34 skoler, og 130 grupper fra 12 skoler leverte besvarelser. Nærmere 800 elever og lærere var dermed engasjert i konkurransen. Konkurransen ble støttet av Innovasjon Norge, TreFokus AS og Norsk Treteknisk Institutt.

Etterpå stilles besvarelsene ut på Norsk Skogmuseum.

Premiering

Bygge med tre
1. premie kr 10.000. 2. premie kr 5.000 og 3. premie kr 2.500.
Fri klasse
1. premie kr 5.000. 2. premie kr 2.000 og 3. premie kr 1.500.

Juryen besto av
TreFokus AS Tone Haugen-Flermoe
Norsk Treteknisk Institutt Kari Larsen Mariussen
Jurysekretær og leder Lars Lantto Sivilarkitekt MNAL AS

Premieutdeling

Klasse - Bygge med tre
1. premie; Hjuleparken
Karen Malde, Siri Idland og Silvia Andersen
Form og farge 2, Sandnes videregående skole

Juryen synes intensjonen om å lage et funksjonelt og estetisk sykkelskur er prisverdig i seg selv. Dette er en utfordrende og aktuell oppgave, men det finnes få gode eksempler. "Hjuleparken" har en sirkulær planløsning, en takkonstruksjon av elementer som danner en vifteform og vertikale veggpaneler med bærende søyler og fyllende veggelementer, i kombinasjon med åpninger. Bæresøylene gir relieff til ytterveggen. Veggelementene har lik høyde som fremhever takformen og gir et luftig preg. Det innvendige rommet er beskyttet mot vær og vind, samtidig som åpningene i konstruksjonen gir god utlufting. Bygningens sylinderform krever en frittliggende plassering, men gjør også at bygget lett kan tilpasses ulike situasjoner. "Hjuleparken" fremstår som et signalbygg - karakterfullt og lett gjenkjennbart.

2. premie; Kombi-scenen
Andrea, Martine og Elisabeth
Design og arkitektur Vg 2
Sandnes videregående skole

Ideen bak prosjektet er å lage en fleksibel scene som kan brukes til mange formål, tar liten plass, kan brukes som oppholdssted og til oppbevaring. Lagring av møbler, AV-utstyr, enmannsscene eller podium for trommeslager under konserter, catwalk for moteshow eller oppholdssted er noen mulige funksjoner. Juryen vil fremheve fleksibilitet og funksjonalitet som store kvaliteter. Dette er løst ved at ulike elementer kan foldes ned og løftes opp, lukkes og åpnes og skyves inn eller ut. Scenen har en enkelhet i formgivningen som gjør at den kan passe inn i ulike omgivelser. Juryen tror bruk av treverk i ulike deler av prosjektet kan videreutvikles og detaljeres på en fin måte.

3. premie; Treskraperen
Inger Helene Solvin og Miina Lervik
Klasse 3TFB, Rosenvilde videregående skole.

Juryen er fascinert av ideen om å bygge skyskrapere i tre. Ny teknologi gjør det mulig å bygge trehus i stadig flere etasjer og skyskrapere i tre vil kanskje også bli en mulighet i fremtiden. "Treskraperen" fremtrer som én bygning, men er tenkt som to bygninger forbundet i toppen med et gjennomgående uterom i den nedre delen. Den nedre delen har horisontale vinduselementer. Den øvre delen har en mer lukket karakter. Juryen har lagt vekt på at "Treskraperen" er fint formet med en særpreget og karakteristisk siluett og har dekorative og vakkert ornamenterte flater.

 

Klasse - fri klasse


1. premie; Tripp trapp tresko
Henrikke, Veronica og Kate
Klasse 3TFB, Rosenvilde videregående skole

"Tripp trapp tresko" har en konkret form som en sko i ca. størrelse 44. Såle og tupp er av massivt tre. Resten av skoen er bygget opp av små trebiter sydd sammen med hemp. Annenhver av disse trebitene er lakket slik at det dannes et sjakkbrettmønster. Overflatebehandling fremhever strukturen i treverket, og den håndverksmessige utførelsen er god. "Tripp trapp tresko" er spennende som objekt, fordi det befinner seg i skjæringspunktet mellom skulptur og bruksgjenstand, men juryen vil særlig fremheve teknikken som er benyttet, som lett kan tenkes overført til andre bruksområder. Måten de mange små trebitene er sydd sammen på danner et variert mønster og nesten tekstilaktig uttrykk som juryen synes er svært vakkert.

2. premie; Drømmefangeren
Einard og Leo, Klasse 3TFA
Rosenvilde videregående skole

"Drømmefangeren" er en abstrakt skulptur som kan illustrere erfaringer, drømmer og opplevelser. Skulpturen består av forskjellige treblokker, laget av sammenlimte trelister som danner en kubisk form når de settes sammen. Noen av sidekantene er malt med fargerike motiver og mønstre i kontrast til de sidekantene hvor treverkets egen struktur er synlig. Skulpturens funksjon er at den kan tas fra hverandre og settes sammen på en måte som aktiviserer, engasjerer og gjør tilskueren delaktig i skulpturens tema. Skulpturen fremhever kontrasten i forholdet mellom innside og utside, og det oppstår spennende former og rom i de mange måtene delene kan settes sammen på.

3. premie; Kontraster
Stig Andre Clason
Røyken videregående skole

"Kontraster" er en skulptur som består av en ramme og en figur. 5 enkeltrammer er laget av trelister som overlapper i hjørnene. Disse 5 rammene er limt sammen og forskjøvet i forhold til hverandre. Figuren består av lister som ble limt sammen i en kube og deretter slipt og pusset ned til formen av et ansikt og uthult på baksiden slik at det dannet formen til en maske. Rammen består av lister lagt med sidekantene ut, mens i masken ligger treverket med endeveden ut. Treet er behandlet med linolje som fremhever treverkets struktur. Skulpturen er uttrykksfull, slående i sin enkelhet og rik på kontraster. Den er effektfull gjennom bruk av ulike formuttrykk, ved ulik bruk av treverket og dets ulike egenskaper og gjennom bruk av ulike teknikker. Den håndverksmessig utførelsen er presis og av høy kvalitet.


Hedrende omtale

Barnas arkiv-eske
Elise Øksendal
Sandnes videregående skole

Prosjektet er en bruksgjenstand og samtidig et kunstverk med politisk innhold. Bruksmessig er esken tenkt som en oppbevaringsboks hvor politikere (eller andre?) kan oppbevare sine papirer. Som kunstverk er esken en visualisering og synliggjøring av maktstrukturer og barns rett til å bli hørt i samfunnet. Esken kan benyttes på flere måter og den kan bygges om. Bl.a. dersom figurene som symboliserer barn og figurene som symboliserer maktpersoner bytter posisjoner, blir esken mer praktisk i bruk. Esken er bygget opp av trelekter som er limt sammen til plater, saget i relieffer og figurer. Juryen vil berømme forslagets originalitet og store grad av innlevelse.


Aliquantulus aviarium
Erica Lefdal og Kitija Sica
2SSPFOA , Rosenvilde videregående skole.

Prosjektet er tenkt som et hvilehus for fugler laget for å henge i et tre. Hvilehuset er laget av trespiler i vegger og tak. Trespilene er plassert med mellomrom slik at det får et luftig og halvt gjennomsiktig uttrykk. Juryen er usikker på om fuglene vil fly inn gjennom bunnen for å benytte hvilepinnene på innsiden, men synes at objektet har fått en enkel og tiltalende form og et vakkert uttrykk. Dersom det ikke fungerer i tiltenkt bruk, er det lett å finne forslag til andre bruksområder.


Skulptur
Melina Ehsani og Sofia Mosaad
Klasse 2SSPA, Rosenvilde videregående skole.

Prosjektet er ikke tiltenkt noen spesifikk funksjon, men tenkt som en skulptur det skal være spennende å se på. Skulpturen kan oppfattes som en slags dematerialisert pyramideform som gir forskjellige visuelle opplevelser og lys - skygge virkninger. Objektet er laget av trelekter av samme lengde som er limt sammen. Juryen synes de romlige virkningene som oppstår er spennende, men stiller spørsmål om en større grad av frihet i utforming kunne gitt andre muligheter. Man kunne for eksempel tenke seg at objektet kunne vært videreutviklet til en amfi-scene med trappeanlegg eller på annen måte vært gitt en konkret funksjon basert på de varierte romlige kvalitetene.


Duk-Skål-Telysholdere
Lena Hvidsand og Sara Jørgensen
Gerhard Schønings skole.

Prosjektet består av 3 bruksgjenstander for duk, skål og telysholder. Objektene er flerbruksprodukter, og et enhetlig formalt uttrykk gjør at de fremstår som en produktserie. Alle produktene er laget av like trespiler som er fargesatt med lim og pigment. Tilnærmingsmåten til oppgaven er pragmatisk. Gjenstandene fremstår som funksjonelle og gjennomtenkte og har fått en tiltalende enkelhet i form og uttrykk.