Det nye Biozin-anlegget skal konvertere biomasse til flytende bioråolje. Illustrasjonsfoto

Pöyry tildelt forprosjektfasen av Biozin-anlegg til 3,5 milliarder kroner

Biozin Holding AS har tildelt Pöyry Owners Engineering Services’ oppdrag for forprosjektfasen for det planlagte Biozin produksjonsanlegget i Norge. Den nye fabrikken vil konvertere biomasse til flytende bioråolje som vil bli solgt og videre behandlet til drivstoff i oljeraffinerier.

Arbeidet er planlagt gjennomført mellom 2018 og 2020, melder Pöyry i en pressemelding.

Produksjonen av biozin vil være basert på den lisensierte teknologien IH2-lisensen som eies av CRI/Criterion Catalyst Company Limited. IH2-teknologien er en kostnadseffektiv teknologi for å konvertere treaktig biomasse og skogrester til fornybart, rent brennende lavkarbon drivstoff.

Biozin Holding AS eies av Biozin AS, et datterselskap av det norske sagbruksselskapet Bergene Holm AS. Biozin AS og det svenske oljeselskapet Preem AB har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å realisere et fullskala biozin-produksjonsanlegg som ligger ved Bergene Holm AS sagbruk i Åmli i Sør-Norge.

Forventet totalprosjekt på 3,5 milliarder kroner

Pöyry melder at et produksjonsanlegg vil forbruke omtrent 700.000 m3 råmateriale, og produsere 120.000 m3 biozin, en bioråolje som må prosesseres videre til ferdig drivstoff.

Preem AB vil kjøpe biozin fra fabrikken for videre prosessering og distribusjon. Det bærekraftige biproduktet biokarbon fra produksjonen av biozin kan brukes i en rekke applikasjoner.

Prosjektets totale kostnader forventes å bli om lag 3,5 milliarder kroner. Ambisjonen er å etablere flere produksjonsanlegg i Norge.

– Spennende prosjektet basert på ny teknologi

– Biozin Holding AS er veldig fornøyd med å ha fullført Owners Engineering avtalen med Pöyry. Vårt prosjekt tiltrekker seg betydelig markedsinteresse, og et stort antall ingeniørfirmaer konkurrerte om kontrakten. Pöyry har et godt omdømme og omfattende erfaring innen biodrivstoff og raffinering, og vi gleder oss til et godt samarbeid, sier Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding AS i pressmeldingen.

– Pöyry er stolte av å bidra i dette spennende prosjektet basert på ny teknologi. Denne investeringen viser tydelig den økende etterspørselen etter biodrivstoff. Dette oppdraget styrker Pöyrys posisjon som global leverandør av biobaserte løsninger når våre team i Norge, Finland og Tyskland jobber sammen og bidrar med den beste løsningen for biozin», sier Jon Julsen, administrerende direktør, Industry Business Group, Pöyry Norway AS.

Verdien på oppdraget er ikke oppgitt, men ordren er inkludert i Industry Business Group for 2. kvartal 2018.