Powel med nytt roadshow

IT-selskapet Powel Construction er ute på veien igjen med et nytt roadshow. Mandag var de i Trondheim, og torsdag kommer de til Oslo, mens Bergen og Stavanger får besøk i neste uke.

Innen den digitale verden skjer endringene raskt, og nye produkter og løsninger dukker opp hele tiden. Powel Construction som har bygge- og anleggsnæringen som sine kunder, har utviklet flere programmer spesielt for denne næringen, gjennom dataprogrammet Gemini. Blant dem er Gemini Terreng som ikke minst brukes til beregning av masser, mens Gemini Connected som er en felles samarbeids- og sømløs informasjonsplattform, samt det administrative programmet Gemini ProAdm.

- Det vi denne gangen er det flere ting vi har lagt vekt på og har utviklet videre, opplyste kurslederen i Trondheim, salgsansvarlig Johan Schönning.

Johan Schönning

En ny utgave av Gemini Terreng ble presentert. Det er utviklet systemer for bedre digital arbeidsflyt mellom de ulike aktører i et prosjekt, med felles tilgang og bedring av dataflyten mellom alle involverte parter. Det satses på en mest mulig automatisk datautveksling som er viktig i en IT-verden med en rekke ulike aktører og leverandører. Det arbeides med å utvikle system som tidlig kan avdekke avvik i prosjektene. Det siste er system hvor alle parter skal kunne jobbe med sin korrekte kontaktspost.

- Vår konklusjon er å bedre kvaliteten på produktene, og dermed også hos kundene våre. En konsekvens av dette blir at kundene sparer både tid og kostnader, sa Johan Schönning da han oppsummerte dagens seminar som hadde samlet nærmere 30 deltakere, hovedsakelig fra bygge- og anleggsbransjen i Trøndelag.

Powel som opprinnelig var et IT-selskap innenfor el-bransjen etter at Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt - som var en del av Sintef - ble skilt ut som eget selskap i 1996. I 2000 overtok Gemini en del av Asplan Viak som drev med dataløsninger innen kommunalteknisk sektor, og fikk dermed også overtatt IT-systemet Gemini som står sentralt i Powel-systemet i dag. Powel Construction, som henvender seg til hele bygge- og anleggsnæringen, ble etablert så sent som i 2016. De har allerede markert seg innen flere felter med nye IT-løsninger. Mest kjent er nok beregninger av masseuttak, visualisering av både byggeprosjekt og tunnelløsninger for å nevne noen av de viktigste prosjektene Powel Construction jobber med. Selskapet har i dag om lag 40 ansatte, og er representert i Sverige i tillegg til Norge.

På kort tid har Powel Construction sikret seg en viktig posisjon innen sitt felt. Johan Schönning peker på at ikke minst et nært forhold til kundene bidratt til dette.

- Vi prøver å ha en tettest mulig kontakt med kundene våre som kan bidra med de erfaringer de har ute fra feltene. Det gjør at vi kan utvikle produkter som vi mener bransjen har brukt for og etterspør. Der mener jeg at vi skiller oss fra for eksempel store amerikanske selskap som jobber innenfor det samme feltet som oss, opplyser Johan Schönning til Byggeindustrien.