Postens Logistikksenter Oslo

Foto: Posten EiendomFoto: Posten EiendomFoto: Posten EiendomDronefoto: Trond JoelsonDronefoto: Trond JoelsonFoto: Posten EiendomFoto: Trond JoelsonDronefoto: Trond JoelsonFoto: Posten Eiendom

Den nye logistikkterminalen på Alnabru i Oslo er Posten Norges største logistikksenter, og skal fungere som et nav for alle post-, pakker- og godsterminaler i Norge.

Sted: Oslo

Prosjekttype: Lager og logistikksenter

Total byggherrekostnad: 1,5 milliarder kroner

Bruttoareal: Ca. 35.700 kvm. nybygg / Ca. 43.000 kvm rehab

Byggherre: Posten Eiendom

Totalentreprenør: Vedal Entreprenør

Arkitekt: Arkitektene Astrup og Hellern

LARK: Asplan Viak

Rådgivere: RIB: Djerving (RIB B3: Høyer Finseth, RIB Prefab B3: NP-Consult) l RIAku: Brekke & Strand Akustikk l RIV/RIE/RIBr: Hjellnes Consult l RIE: Ing. Hallås Elverum l RIGeo og forurenset grunn: Multiconsult l Uavhengig kontroll og SHA-koordinering: ÅF Advansia

Underentreprenører og leverandører: Sandwichelementer: Paroc og Kingspan l Grunnarbeider: Romerike Maskin l Spuntarbeider: Entreprenørservice l Asfalt: Lemminkäinen l Grunnarbeider/Armering: Romerike Armering l Gulvstøp: Hæhre Gulvstøp l Betongarbeider: Stenseth & RS l Betongelementer: Spenncon l Fasader B2: Borg Bygg l Fasader B1: Huurre l Bæresystem: Norske Bæresystemer/Carl Gustav Solutions l Murer: Stryken og Gudbrandsen l Flisarbeider: BBM l Lås og beslag: Trio Ving l Himling: Akustikk Innredning l Tredører: Jeld-Wen Norge l Ståldører: Robust l Brannsikring: Oslo Brannsikring l Tømrer: Marbre Eiendom l Fuging: Øyan & Schie l Kjøkken: HTH l Gjerde/Port: Heras l Blikkenslager: Walter Fritz l Trapper/Rekkverk: Stokke Stål l Glassfasader: EMA Glass l Rekkverk: Veisikring l Solskjerming og fasade p-hus: Vental l Taktekker: Icopal Tak l Lett tak: Lett-Tak l Sedum: Vital Vekst l Gulvavretting: RE Gulvavretting l Maler: Edvardsson Entreprenør l Vinylbelegg: Byggbelegg Elvestad l Acrylbelegg: Flowcrete l Elektro: OneCo l Inergenanlegg: Tyco l Rør: Assemblin l Kjøling: Johnson Controls Norway l Sprinkel: Askim & Mysen Rør l Brønnboring: Båsum Boring l Ventilasjon: GK Inneklima l Bygg automasjon: SAAS Prosjekt l Heis: Starlift l Utomhus: Steen & Lund l Oppmåling: Nerdrums Oppmåling l Avfallsbehandling: RagnSells

Samlingen av godssenteret på Alnabru, Bringterminalen på Karihaugen og Bring Frigo-terminalen på Skårer i Lørenskog i den nye hovedterminalen på Alnabru i Oslo utgjør nybygg og rehabilitering av nesten 80.000 kvadratmeter bygg på ei omtrent 150.000 kvadratmeter stor tomt.

Dette er nå Norges største logistikkterminal.

Byggherre Posten Eiendom har fått oppført et nytt pakkebygg på 30.000 kvadratmeter, et såkalt Frigo-bygg med kjøle- og fryselager på 5.000 kvadratmeter, nye servicelokaler for store biler på rundt 700 kvadratmeter, samt delvis rehabilitering og ombygging av 43.000 kvadratmeter eksisterende bygg.

Totale omkostninger for prosjektet er beregnet til 1,5 milliarder kroner.

– Logistikkterminalen er med god margin det største anlegget vi har, forteller prosjektdirektør Øyvind Bergersen i Posten Eiendom.

Samlet kreftene

Postens Logistikksenter Oslo skal fungere som hovedterminal og nav for 17 forskjellige pakke- og godsterminaler fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

– Det kreves gode logistikkfunksjoner både ute og inne på logistikkterminalen. Lokasjonen er også viktig med tanke på å redusere antall kjørte kilometer til og fra. Ved å samlokalisere gods og pakker på Alnabru i dette senteret reduserer vi CO2-avtrykket vårt betraktelig, sier Bergersen.

Postens Logistikksenter Oslo blir, ifølge Bergersen, logistikknutepunktet i Norge. Når Posten og Bring samlokaliserer virksomheter på det nye logistikksenteret, skal det gi en total reduksjon av CO2-utslipp tilsvarende ett til to prosent av utslippene fra all veitrafikk i Oslo. Det betyr omtrent 10.000 færre kjørte kilometer per dag i Oslo-området sammenlignet med dagens situasjon.

Mindre lokal bilkjøring og mål om mer pakker og gods på jernbane skal bidra til å oppfylle Posten-konsernets ambisjoner om å redusere CO2-utslippene med 40 prosent innen 2020.

Prosjektdirektøren forteller at bruken av logistikksenteret også stiller strenge krav til konstruksjonen.

– Det kreves robuste og solide konstruksjoner, både for veiene og plassen ute, men også for selve byggene. De må tåle tøff bruk gjennom mange år, med mye truck-
kjøring, håndtering av paller og forskjellig gods. Dermed blir solide løsninger spesielt viktig, sier han.

Godt fornøyde

Bergersen understreker dog at man også har et mykere fokus på Postens Logistikksenter Oslo.

– Vi har lagt mye vekt på dagslys og interiør i den nye terminalen, og det er viktig for oss at lokalene skal være lyse og trivelige og fremstå som trivselsfremmende for de omtrent 1.200 ansatte som kommer til å jobbe her, sier han.

Omtrent 50 dekar er asfaltert på Postens tomt, men i forbindelse med prosjektet er det også opprettet omtrent 25 dekar park rundt tomten, med gangvei og vannspeil.

Prosjektdirektøren forteller at Posten Eiendom er godt fornøyd med prosjektet.

– Vi er veldig fornøyde, både med prosessen og resultatet. Her har entreprenøren levert innen fastsatte tidsfrister og innenfor budsjett. Vi har hatt med en proff samarbeidspartner å gjøre, som har inkludert byggherre og lyttet til våre ønsker, og samtidig bidratt til optimalisering av en rekke løsninger for byggene og utomhusområdene, forteller Bergersen.

Entreprenør Vedal har hatt kontrakten med en målpris på 780 millioner kroner. Prosjektet er organisert som samarbeidskontrakt, og både byggherre og entreprenør mener det har fungert godt.

– Vi mener dette er den beste kontraktsformen. I en samarbeidskontrakt legger vi energien inn i å trekke i samme retning, entreprenør og byggherre, og på den måten finner vi beste måte å løse utfordringene på, sier prosjektleder Øyvind Skoglund i Vedal Entreprenør.

Rekordprosjekt

Postens Logistikksenter Oslo er blant de største prosjektene Vedal Entreprenør har hatt, men prosjektlederen forteller at størrelsesordenen også er vel innenfor komfortsonen til den Oslo-baserte entreprenøren.

Det har blitt produsert omtrent 350.000 timeverk på prosjektet siden oppstarten i juni 2014. Byggherre uttaler at de er veldig fornøyde med entreprenøren for å ha bygget innenfor alle tidsfrister, men samtidig med fullt fokus på HMS.

Prosjektlederne hos både byggherre og entreprenør melder om kun små fraværsskader på prosjektet.

– Vi har gjort vårt beste, og fulgt opp HMS i alle faser, sier Øyvind Skoglund i Vedal.

Solid fundament

Logistikkterminalen har blitt gjennomført i en rekke trinn, med første bygg ferdig i mars, andre bygg ferdig i april, og nå er også et omfattende utomhusarbeid fullført. Resterende rehabilitering av eksisterende bygningsmasse skal gjennomføres fra mars til over sommerferien 2017.

Prosjektlederen sier at Vedal Entreprenør er svært fornøyde med måten prosjektet er gjennomført på.

– Vi hadde i starten et stort fokus på planlegging, optimalisering av bæresystem og metode for fundamentering for råbygget på B2. Det har vært et godt samarbeid med en profesjonell prosjektorganisasjon hos byggherren, og foruten den rene størrelsen på prosjektet, har ikke terminalutbyggingen bydd på spesielt store utfordringer underveis, sier han.

Logistikkterminalen er direktefundamentert til kalkstabilisert leire og morene. Bæresystemet i bygget består hovedsakelig av betongsøyler og gitterdragere i stål, kombinert med hulldekker.

Lokalenee holder til energimerking A og i tillegg til å utnytte overskuddsvarme fra kjøle- og fryselageret i Frigo-bygget, skal den nye logistikkterminalen hente varme fra 35 energibrønner på gjennomsnittlig 260 meter. På takene er det plantet 13.000 kvadratmeter sedum.

– Alt i alt har dette vært et vellykket prosjekt, noe som ikke er en selvfølge med prosjekter i denne størrelsesorden. Noe står igjen å produsere neste år, men vi mener at både entreprenøren og vi har god kontroll på også denne prosessen, avslutter Bergersen.


Flere prosjekter