Posten endelig raske nok

Ifølge en uavhengig måling kommer nå 86,3 prosent av A-posten fram når den skal. Dermed oppfyller Posten konsesjonskravene om at 85 prosent av posten må leveres i tide.

 

I Posten gleder man seg over tallene, skriver Nationen.

 

- Dette er en gledelig bekreftelse på at vi igjen leverer A-post med høy kvalitet. Vår omfattende tiltakspakke og hardt arbeid i hele organisasjonen er hovedforklaringene på at vi har lyktes, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Posten fikk i vinter kraftig kritikk for langsom levering, både av politikere, Post- og teletilsynet og vanlige kunder. A-post skal normalt være framme dagen etter at det er postlagt. På det verste kom bare 74 prosent av brevene fram tidsnok - langt under konsesjonskravet på 85 prosent. I en reportasjeserie med flere tester avdekket Nationen dessuten store geografiske forskjeller i leveringstiden.

Et av tiltakene som får ære for forbedring, er en endring av deres egne rutetider for fly- og biltransporten.

- Vi har satt inn noen ekstra flyavganger og økt biltransporten ganske kraftig, forteller informasjonssjef Robert Morberg.

I tillegg er Posten i gang med å øke bemanningen, i første omgang med 150 nye bud fordelt på Stavanger, Oslo og Bergen.