Molde Storsenter. Foto: Einar Engdal
Molde Storsenter. Foto: Einar Engdal

Positivt fra Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen hadde en positiv finansiell utvikling i 1. halvår på tross av koronapandemien.

Resultat før skattekostnad ble 2,5 milliarder kroner, mens resultat før skattekostnad og verdiendringer ble 1,7 milliarder kroner.

– På tross av at hotellvirksomheten fortsatt ble påvirket negativt av koronapandemien, er vi godt fornøyd med at de andre virksomhetene utviklet seg godt i 2021. Resultatet før skatter og verdiendringer i 1. halvår viser at Olav Thon Gruppen har kommet seg veldig godt gjennom pandemien, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre i en pressemelding.

Konsernet opplyser at de har ferdigstilt flere boligprosjekter og i første halvår ble det overlevert boliger med en salgsverdi på 481 millioner kroner.

Markedet for næringseiendom utviklet seg positivt også i første halvår, med et rekordhøyt salgsvolum i markedet for næringseiendom. Ved halvårsskiftet eide og forvaltet konsernet 89 kjøpesentre i Norge og Sverige, hvorav 10 i Sverige. I porteføljen inngår både Norges syv største kjøpesenter, og et av Sveriges tre største kjøpesentre.

I meldingen forteller Olav Thon Gruppen at det i første halvår ble det investert 1 milliard kroner i virksomheten, og flere store eiendomsprosjekter ble ferdigstilt. Blant annet åpnet det nye hotellet Thon Hotel Svolvær i Lofoten, og Thon Hotel Ålesund med 175 rom ble rehabilitert og gjenåpnet.

Konsernets største pågående prosjekter er oppføringen av to logistikkbygg på Gardermoen på totalt 46.000 kvadratmeter og det nye hotellet Thon Hotel Snø med 300 gjesterom på Lørenskog.

-  Veksten i norsk økonomi forventes å øke utover høsten i takt med nedtrappingen av koronatiltakene. Når etterspørselen etter hotellrom og konferanselokaler øker, forventes det at hotellvirksomheten vil kunne styrke lønnsomheten igjen. Olav Thon Gruppen har en solid finansiell posisjon, og er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, forteller Sperre.