Porsche Center Bergen

HelgesenTekniske

HelgesenTekniske

PilotArkitekter

PilotArkitekter

H2B

H2B

HansenEknes

HansenEknes

Graawe

Graawe

Industrigulvspesialisten

Industrigulvspesialisten

Fløysand

Fløysand

SBMliste

SBMliste

Petal

Petal

Christian
BWH

BWH

Firesafe

Firesafe

MjelstadStokke

MjelstadStokke

Midthauglogo

Midthauglogo

Paroclogo

Paroclogo

Ruukkilogo

Ruukkilogo

Vevlemek

Vevlemek

På Kokstad har Helgesen Tekniske Bygg AS (HTB) ført opp det første Porsche-senteret i Norge basert på Porsches nye designmanual.

Fakta

Sted: Kokstad, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, bilanlegg

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 68 millioner kroner

Bruttoareal: 3.700 kvadratmeter

Byggherre: Gate Holding

Totalentreprenør: Helgesen Tekniske Bygg (HTB)

Arkitekt: Pilot Arkitekter

Rådgivere: RIB: H2 Byggteknikk l RIBr: Firesafe

Underentreprenører og leverandører: Grunn, betong og utomhus: Hansen & Eknes l Hulldekker: Contiga l Gulvstøp, epoxy, Comfortgulv: Industrigulvspesialisten l Sandwichelementer: Paroc Panel System l Fasadeplater verksted: Tata Steel l Strekkmetall innv.: Midthaug l Takplater og q-dekke: Ruukki l Stål: Ipoa l Taktekking: Fløysand Tak l Fasader: SBM, Petal l Alu/glass fasade: Kebo Glass l Trapper og rekkverk: Vevle Mek Verksted l Innv glassvegger: Bergen Bygg System l Maler: Malerfirma R Graawe l Tepper: Stigen og Kronheim Gulv l Flislegger: Bru & Wiese Hansen l Rør, varme og sprinkler: Mjelstad og Stokke l Elektro, automasjon og samt solcelleanlegg: M Thunestvedt l Ventilasjon: GK Inneklima l Heis: Ing Stein Knutsen l Porter: Assa Abloy l Låssystem: Lockit l Byggevarer: Neumann Bygg l Sedumdekke: Grasrota

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Prosjektleder Øystein Njåstad i HTB forteller at oppføring av Porsche Center Bergen har vært et veldig spennende prosjekt å gjennomføre.

3.700 kvadratmeter

Bygget rommer en nybilhall på cirka 550 kvadratmeter, verksted på cirka 700 kvadratmeter, lager, kontorer og garderober. Byggherre er Gate Holding AS og Pilot Arkitekter AS har tegnet bygget. HTB har ført opp bygget i en totalentreprise.

Samlet areal er på cirka 3.700 kvadratmeter, medregnet to mesaninetasjer på 500 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på cirka 68 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i mai 2021 og bygget stod ferdig ett år senere.

Krevende og spennende

Ifølge Njåstad var det både krevende og spennende å lage det første Porsche-senteret basert på selskapets nye designmanual.

– Det var mye vi måtte finne ut av, samtidig som vi hadde tight fremdrift hele veien. Store deler av innredning måtte skje mellom jul og påske, sier Njåstad.

Arkitektur

Sivilarkitekt og partner Ullrich Mende i Pilot Arkitekter, forteller at bygget har en tidløs fasade med et dynamisk inngangsparti som står likt med bildesign av Porsche.

– Interiøret er like gjennomarbeidet og gjennomført som i bilene. Alle overflatene, utvendig og innvendig, var beskrevet i Design Manual. Det gjorde det både enklere og utfordrende samtidig. Alle overflatene skal gi bilene det riktige rammene å kunne skinne, sier Mende.

Han sier at å plassere et fullverdig Porsche Center på denne tomten var krevende.

– Å plassere en del parkering i underetasjen hjalp veldig. På tidspunktet da Porsche Center Bergen ble tegnet fantes det ikke en bygget referanse. Vi måtte, selv med en veldig detaljert Design Manual, finne en del egne løsninger som måtte være i tråd med Porsches intensjoner. Vellykket samarbeid med byggherre, leietaker, entreprenør, arkitekt og alle andre involverte gjorde det til meget vellykket prosjekt, sier Mende.

Sprengt ut 9.000 kubikkmeter

Porsche Center Bergen ligger i Kokstaddalen på Kokstad. Tomten har fjellgrunn og hadde noe løsmasser som er tatt bort. En liten mengde forurenset masse er sendt til deponi. Det er sprengt ut cirka 9.000 kubikkmeter faste masser fra tomten.

Glassvegg

Bygget har tilnærmet rektangulær form, med et utbygg mot vest og to avrundete hjørner mot sør. Underetasjen er plasstøpt. Videre opp består bærende konstruksjon av plasstøpte vegger, søyler av stål og hulldekker.

Taket er flatt, isolert, tekket og har sedumdekke og solcellepaneler. Fasadene har store glassparti mot øst, sør og vest, stålplater på verksteddel og kassetter av korrugert aluminium. Metallet i fasaden er holdt i sølv og mørk grått.

Nybilhallen og verkstedet har himling av perforerte stålplater. I kontorer og møterom er det gipshimlinger med pålimte steinullsplater sparklet med akustikkpuss (STO Silent Distance). Ellers er det systemhimling i garderober, korridorer og spiserom. Det er glassvegg mellom nybilhallen og verkstedet, samt i alle kontorer og møterom. Innervegger er i stor grad faste og av gips og stålstender. Det er også noe sandwichvegger inne i bygget. Gulv i bilhaller og verksted har flis. I kontorene er det tepper.

Det er 20 centimeter isolasjon i både yttervegger og tak. Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 1,2. Byggematerialene er vedlikeholdsvennlige og lette å holde rene. Hele bygget har universell tilgjengelighet.

Utenfor bygget er det parkering for cirka 20 biler.

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme i nybilhall og paneler i taket i verkstedet og er basert på fjernvarme. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning. Kjøling skjer via ventilasjonsanlegget. Bygget er i energiklasse B.

Cirka 50 personer var med da byggeaktiviteten var på topp.


Flere prosjekter