Arkivfoto.

Porr inne i Norge - kjøper Bilfinger Infrastructure

Porr har blitt enige med Bilfinger SE om å kjøpe det polske selskapet Bilfinger Infrastructure, og den østerrikske entreprenøren får dermed innpass på det norske markedet.

Bilfinger Infrastructure har nemlig en del av den store broentreprisen på Farrisbrua i Larvik, og med det sikrer Porr seg sin første norske kontrakt. De overtar også Bilfingers arbeider på Harpe bru på den nye E6 gjennom Gudbrandsdalen og Tresfjordbrua på E136 i Møre og Romsdal.

Den østerrikske entreprenøren har lenge vært interessert i å komme inn på det norske markedet, og har allerede etablert et norsk datterselskap. Allerede da Alpine Bau gikk konkurs viste Porr-ledelsen interesse for den norske delen av det selskapet, uten at det ble noe av det. Den siste tiden har de regnet på flere prosjekt uten å vinne noen anbud.

Porr har tidligere fortalt om sin partnerjakt her til lands til Byggeindustrien, og ikke lagt skjul på at de synes det norske markedet er interessant.

– Vi har fulgt med på det norske markedet i lang tid, og Norge er interessant for oss spesielt med tanke på anleggsmarkedet. Selv i en periode hvor oljeprisen faller har investeringene i infrastruktur fortsatt, sa administrerende direktør Karl-Heinz Strauss i Porr til Byggeindustrien i mars.

Det tyske Bilfinger-konsernet har lenge uttrykt ønske om å kvitte seg med den utførende delen av konsernet, for å satse enda mer på servicedelen. I desember ble det klart at Bilfinger Construction ble en del av Implenia, og nå blir altså Bilfinger Infrastructure en del av Porr.

I Norge vant Bilfinger Infrastructure og Bilfinger Construction kontrakten om å bygge den nye motorveibrua Farrisbrua i Larvik som et arbeidsfellesskap. I oppkjøpsmeldingen fra Porr opplyser de at kontrakten i Norge sto for 32 millioner Euro av en total omsetning på 166 millioner Euro i fjor.

Totalt har Bilfinger Infrastructure rundt 800 ansatte og det meste av virksomheten sin i Polen, og da med hovedvekt på anlegg. Prisen Porr betaler oppgis til 21,5 millioner Euro.

Oppkjøpet må godkjennes av konkurransemyndighetene før det trer i kraft.