Bill Hood, vice president i Weiler (t.v), kunne shake hands med servicedirektør Ole Petter Holene og markedsdirektør Espen Paulseth i Pon Equipment.  

Pon inngikk agenturavtale i Las Vegas

Pon Equipment fortsetter satsingen innen asfaltsegmentet og har nå inngått agenturavtale med den amerikanske maskinprodusenten Weiler.

Avtalen ble inngått under Conexpo-messen i Las Vegas, som går av stabelen denne uken.

- Vi har jobbet med dette produktet lenge, men vi tok den endelige beslutningen under messen, forteller servicedirektør Ole Petter Holene og markedsdirektør Espen Paulseth i Pon Equipment.

Agenturavtalen innebærer at den norske Cat-importøren skal levere det Weiler kaller Remixing Transfer Vehicles i det norske markedet. Pon Equipment har gitt produktet navnet omlaster med blandefunksjon.

- Formålet med maskinen er å forbedre veikvaliteten ved å legge bedre asfalt. Dette skjer ved at maskinen remikser asfalten som kommer fra fabrikk før den går i utleggeren og dermed blir asfaltkvaliteten bedre, sier Bill Hood, vice president i Weiler til Byggeindustrien.

Krav til skjøtefri asfaltlegging

Ole Petter Holene sier det ved en del store asfaltkontrakter nå er krav til å bruke omlastemaskiner som sørger for skjøtefri asfaltlegging. Han understreker imidlertid at Weiler-maskinene ikke må forveksles med en feeder-maskin som kun mater utleggeren.

- Det er Weiler-maskinenes blandefunksjon som gjør de unike. Man unngår skjøtene under asfaltleggingen på samme måte som en feeder, men i tillegg har man blandeteknologien som sørger for at asfaltmassene er homogene og holder jevn temperatur når den legges ut. Dette betyr mye for kvaliteten på asfaltdekke, sier Holene.

Patentert

Weiler sitt blandekonsept er patentert og den første maskinen kom i 2007. Maskinprodusenten konsentrerte seg i første omgang om det Nordamerikanske markedet, men de tre-fire siste årene har asfaltmaskinene også blitt solgt til blant annet Europa. Ifølge Holene har Pon i Sverige og Holland allerede tatt inn og solgt Weiler-maskiner.

- Vi er kanskje sent ut med å ta inn dette produktet, men nå vet vi i hvert fall at de fungerer bra, smiler Holene.

Tette bånd med Cat

Han forteller videre at det er tette bånd mellom Caterpillar og Weiler. Blant annet er Weiler-maskinene i stor grad bygget opp med Cat-komponenter.

- Dette er maskiner som vi kan ta inn å drive service på på lik linje med våre andre Cat-maskiner. For oss er dette et nytt ben å stå på og en del av vår ekspansjon innen asfaltsegmentet, sier Holene

Høyteknologisk

Weiler- maskinene kommer foreløpig i to modeller der en av modellene også har lagringsmulighet for asfalt i tillegg til blandefunksjonen.

- Dette er høyteknologiske maskiner. Inn mot utleggeren sitter det en radar som justerer avstanden automatisk. I tillegg sitter det en ultralyd nivåmåler som måler mengden asfalt i troa på utleggeren og som styrer matingen trinnløst. Dette har ikke konkurrentene, konstaterer Holene.

«Just in case» funksjoner

Espen Paulseth fremhever at Weiler også har stort fokus på driftssikkerhet.

- Det er selvsagt et problem viss en slik maskin stopper og asfalten blir kald. Weiler har derfor sørget for at maskinen har en rekke «just in case» funksjoner hvis noe skulle skje, forteller Paulseth.

Dette er Weilers omlastemaskin med blandefunksjon som Pon nå skal levere i det norske markedet.