Administrerende direktør Erik Sollerud vil ha sikkerhetskultur inn i ryggmargen på sine ansatte.

Administrerende direktør Erik Sollerud vil ha sikkerhetskultur inn i ryggmargen på sine ansatte.

Foto: Pon Equipment.

Pon Equipment arrangerte sikkerhetsuke

– Sikkerhetskulturen må innarbeides i hjernen, hjertet og ryggmargen, var Pon-sjef Erik Sollerud sitt klare budskap da Pon Equipment nylig arrangerte sin årlige sikkerhetsuke.

Budskapet til alle Pon-ansatte under årets sikkerhetsuke var til enhver tid å stille seg selv spørsmålet; «er du sikker?» skriver Pon Equipment i en melding.

I 2018 opplevde administrerende direktør Erik Sollerud enhver sjefs mareritt da en ansatt i Pon Equipment mistet livet i en arbeidsulykke ved veiprosjektet E18 Tvedestrand – Arendal.

Sollerud er den eneste i rekken av direktører i Pon og tidligere Pay & Brinck som har mistet en ansatt på jobb. Han startet sikkerhetsuka med minne om den tragiske ulykken.

For Sollerud er det viktig at alle tar lærdom av ulykken og at alle er klar over at det ikke var en enkelt feil eller hendelse som var årsaken til ulykken, skriver Pon i meldingen.

Etter ulykken har sikkerhetsfokuset blitt løftet ytterligere i Pon Equipment, blant annet ved å gjennomføre den årlige sikkerhetsuka.

Gjennom sikkerhetsuka var Pon-ansatte gjennom ulike temaer knyttet til sikkerhetskultur som ble formidlet både ved hjelp av videoer og informasjon på selskapets intranettsider og gjennom fysiske møter.

Erik Sollerud er opptatt av å bygge en sikkerhetskultur der “varsellampen” går av inne i hodet til hver enkelt når man for eksempel glemmer å ta på verneutstyr ved ferdsel inne på verksted eller ute på anleggsplasser, eller dersom man glemmer å utføre en sikker jobb analyse før oppstart av en jobb med en viss grad av risiko, skriver Pon Equipment i meldingen.