Politiet henlegger Hanekleiv-etterforskning

Søndre Buskerud politidistrikt har henlagt saken som ble opprettet etter raset i Hanekleivtunnellen den 26. desember 2006.

Politiet har vurdert om det er tilstrekkelig grunn til å iverksette etterforskning i saken i samsvar med straffeprosesslovens § 224.

- Det er bl.a. lagt vekt på at mulige straffbare forhold, etter all sannsynlighet, nå vil være foreldet ettersom det er mer enn 10 år siden tunnelarbeidene ble ferdigstilt, sier politiadvokat Knut Halvard Austad. Arbeidsulykken i den samme tunnelen 28. mai i år er fortsatt under etterforsking i Søndre Buskerud politidistrikt.