Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) var med i Byggeplassen via Teams. Skjermdump.

Podkast: Slik vil samferdselsministeren sørge for klima-omstilling i anleggsbransjen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide tror fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren er innen rekkevidde i løpet av få år.

– Det er et hårete mål vi har satt i handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser, men jeg er trygg på at vi skal få god fart på denne utviklingen. Vi ser også at næringen allerede ser i denne retningen, sier Knut Arild Hareide som er gjest i den siste epsioden av podkasten Byggeplassen.

Her snakker han om regjeringsens klimaplan og handlingsplanen som ble lagt fram for fossilfrie anleggsplasser innen 2025.

Samferdselsministeren legger ikke skjul på at ikke bare fossilfrie maskiner, men også satsingen på nullutslippsmaskiner, blir en helt sentral del av omstillingen.

Hareide tror utviklingen vil skje raskt og trekker paralleller til eksplosjonen i salget av nullutslippsbiler i personbilmarkedet.

– Men det er en stor jobb, spesielt når vi vet at prisen av nullutslippsmaskiner i anleggssektoren i dag er på en tredjedel av fossilmaskiner, sier Hareide.

Hvilke virkemidler statsråden og Hareide vil ta i bruk for  trekke bransjen i en utslipps- og fossilfri retning, kan du høre mer om her: