Programlederne Christian Aarhus og Frode Aga sammen med BNL-sjef Jon Sandnes. Foto: Arve Brekkhus

Podkast: Lysere utsikter enn fryktet, men BNL-sjefen forventer nedgang i 2021

Bedriftene i byggenæringen har håndtert pandemien bedre enn fryktet. Hvordan blir 2021?

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes, er gjest i siste utgave av Byggeindustriens podkast Byggeplassen.

Han legger ikke skjul på at det er krevende å spå hvordan 2021 blir.

– Ja, det er vanskelig å svare på det, fordi byggenæringen er så stor og sammensatt. Men samtidig så er det jo også ganske mye som er forutsigbart. Husk på at byggenæringen lever av å produsere det som kommer ut på anbud og forespørsler. Man lever av å levere ordrer, og nettopp ordresituasjonen er en god indikator på hvordan man tror hvilken vei utviklingen går i løpet av året. Det er kanskje en god innfallsport om man skal være litt profet, sier Sandnes i podkasten.

Ifølge Byggenæringens Landsforeningen viser ordresituasjonen i næringen at man kan forvente seg noe lavere aktivitet i år.

– Ordresituasjonen i dag viser stort sett en nedgang hos de fleste, men ikke så mye at vi har grunn til å trykke på alarmknappene. Det er mer usikkerheten som preger bedriftene nå. De som lever i det markedet hvor det er produksjon over lang tid, har en større forutsigbarhet, mens håndverksbedriftene og de som driver i rehabiliteringsmarkedet har alltid levd med kortere horisont. Men de har også en stor grad av usikkerhet.

– Vi kan nok anta at 2021 sannynligvis vil ende opp med en nedgang på 2-3 prosent. Men det er det vi tror nå, og så viste jo 2020 at landskapet kan forandre seg ganske mye underveis, sier Sandnes i podkasten.

– Dere har jo spådd en stor smell i 2021. Forstår vi deg dithen at vi mer eller mindre kan avblåse den nå?

– Nei, jeg vil ikke avblåse, nettopp fordi usikkerheten er så stor. Vi produserer det man vinner i anbud, derfor så har budskapet fra oss og fra andre næringslivsorganisasjoner vært veldig entydige i høst. Det vil de også være utover våren og inn mot revidert nasjonalbudsjett. Vi må ha forutsigbarhet i kommuneøkonomien og i statlige finansene.