Illustrasjon: Rambøll

PNC og kinesisk-spansk JV kjemper om ny Grenlandsbru

Nye Veier har prekvalifisert de to selskapene PNC Norge og et Joint Venture mellom kinesiske CCCC og spanske ACISA til prosjektet med bygging av ny Grenlandsbru.

Det kinesisk-spanske arbeidsfellesskapet består av China Communications Construction Company Limited (CCCC) og Areonaval De Construcciones e Instalaciones, S.A (ACISA) - et datterselskap av Aldesa.

- Vi har fått to kompetente tilbydere som skal konkurrere om oppdraget. Den nye Grenlandsbrua er en av de største bruene Nye Veier skal bygge så dette er et spennende bruprosjekt. Framdriftsplanen som er lagt muliggjør kontraktsignering tidlig i høst og oppstart av bygging av ny Grenlandsbru allerede i 2019, sier Magne Ramlo  prosjektdirektør i Nye Veier for E18-utbyggingsområdet fra Langangen til Grimstad i en pressemelding.

Prosjektet på denne 3,5 km lange strekningen inkluderer komplettering av E18 Kjørholt og Bamble tunneler og bygging av ny Grenlandsbru.

Den nye Grenlandsbrua er en av de største bruene Nye Veier skal bygge. Den er omlag 600 meter lang og har seilingshøyde på 60 meter. Den nye brua skal bygges som en skråstagbru tilsvarende den som er der i dag. Prosjektet E18 Kjørholt-Rugtvedt er hovedsakelig en brukontrakt og inkluderer ikke sprengningsarbeider eller masseflytting.

Selve tunnelløpene på hver side av den nye brua er allerede sprengt. Dette ble tatt i forbindelse med at BetonmastHæhre rehabiliterte de eksisterende tunnelene, Bamble og Kjørholt, på hver side av den eksisterende Grenlandsbrua. Dette prosjektet var for øvrig det første Nye Veier ferdigstilte etter at byggherreorganisasjonen ble opprettet.

-Det at denne konkurransen nå er i gang bidrar til det høye aktivitetsnivået i hele E18-utbyggingsområdet. Sett i sammenheng med prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal gir prosjektet med bygging av ny Grenlandsbru grunnlag for betydelig verdiskaping for næringslivet i tiden framover, ikke minst i Telemark. Jeg er også opptatt av at vi nå er på god vei til å en få en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18 fra Langangen til Grimstad, sier Ramlo.

PNC Norge er for øvrig godt kjent området, og har en stor underentreprise for BetonmastHæhre på bruene på E18 Rugtvedt-Dørdal. I tillegg bygget de Farrisbrua litt lenger nord på E18.

Kinesiske CCCC har foreløpig ikke deltatt på noen prosjekter i Norge, men, som Byggeindustrien flere ganger har omtalt, har det kinesiske gigantkonsernet vist stor interesse for norske samferdselsprosjekt lenge. Den spanske samarbeidspartneren ACISA er et datterselskap av Aldesa, som allerede har flere jobber i Norge.

- Vi regner med å ha kontraktsignering i september. Da er det jo opp til entreprenøren å legge opp fremdrift, men vi regner med at de vil komme i gang så fort som mulig – trolig i løpet av 2019, sier Ramlo til Byggeindustrien.

- Hva med strekningen fra Langangen til Kjørholt?

- Vi har en ambisjon om å få ut konkurransegrunnlaget der i løpet av året. Det har kommet noen innsigelser, og vi jobber med å få gjort noe med dem og å få en reguleringsplan som lar seg bygge. Vi har tro på at vi sammen med kommunen og Statens vegvesen skal få til det det, svarer han.