Plassjef

AF Offshore Decoms fremste styrke er evnen til å lede og gjennomføre store prosjekter. Vi kan vise til meget gode resultater og systemer innen HMS-området. Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste ressurser for at vi skal nå våre mål. AF Offshore Decom har lang erfaring og gode referanseprosjekter. I tillegg besitter AF Offshore Decom en sterk entreprenørånd og innovasjonskultur. Vi er stolte av vår kompetanse som har ført oss til Nordsjøen og oppbyggingen av AF Miljøbase Vats til verdens mest moderne mottaksanlegg for utrangerte oljeinstallasjoner. Kombinasjonen av gode dybdeforhold, basefasiliteter, et enestående kaianlegg og gode markedsutsikter medfører stor interesse fra rigg- og plattformkunder.

Firma AF Offshore Decom
FylkeRogaland
StedHaugesund - Nedre Vats
Søknadsfrist17.02.2019

AF Offshore Decom søker nå Plassjef til Miljøbase Vats, et av verdens mest moderne mottaksanlegg for utrangerte oljeinstallasjoner. Vi ønsker en tydelig og synlig plassjef som vil lede og organisere den daglige driften ved anlegget, med fokus på vekst, utvikling og forbedring. Plassjef rapporterer til prosjektdirektør, og inngår i hans ledergruppe.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

Plassjef har totalansvar for den daglige ledelsen av Miljøbase Vats, inkludert personal, økonomi/budsjett- og resultatansvar (P&L).

Sentrale arbeidsoppgaver inkluderer blant annet;

  • Å lede og organisere den daglige driften ved Miljøbase Vats
  • Personalansvar for 4-5 medarbeidere, inkludert ansvar for, og utvikling av medarbeiderne
  • Å kontinuerlig identifisere og gjennomføre tiltak for forbedring av anlegg, prosesser og rutiner
  • Lokal representasjon av AFOD overfor kunder, myndigheter, media, entreprenører, egne ansatte og øvrige tredjeparts aktører
  • Øverste HMS-ansvarlig – inkludert ansvar for beredskapsplaner, risikovurderinger og iverksettelse av behovsrettede tiltak, og å påse at reglement, overenskomster, lover og forskrifter følges
  • Sikre effektiv intern kommunikasjon, internt og eksternt
  • Å jobbe aktivt for å sikre god etterlevelse og gjennomføring av AF Offshore Decoms kultur, mål og verdier

Kompetanse 

Rett kandidat har relevant høyere utdanning, ingeniør/sivilingeniør er ønskelig. Erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse. Videre vil det være vesentlig med erfaring fra tilsvarende eller sammenlignbar bransje.

Vi ser etter en utviklingsorientert og beslutningsdyktig leder med god naturlig autoritet. Rett vedkommende kjennetegnes av ydmykhet nok til å både involvere og oppmuntre til medbestemmelse og frihet under ansvar, uten å miste handlekraft. Du er en dyktig team- og relasjonsbygger som motiveres av å skape nye muligheter. Vi forventer videre at du har strategiske egenskaper, og at du har kapasitet og overblikk til å kunne balansere fokuset på både utfordringer og muligheter. Kombinasjonen av faglig dyktighet, ærlighet og dedikasjon til jobben, sammen med beslutningsdyktighet og gjennomføringsevne tror vi er suksesskriterier for rollen.

Hvorfor AF og Miljøbase Vats? 

Vi tror rette vedkommende primært vil motiveres av stillingens innhold, med både dens utfordringer og muligheter. Stillingen byr på en lokal ledermulighet i et av Norges største industrikonsern, med gode utviklings- og karrieremuligheter. Miljøbase Vats ligger i Vindafjord i Rogaland. Området kan by på flotte tur- og friluftsmuligheter. AF Offshore Decom kan tilby et godt arbeidsmiljø preget av trivsel og stolthet, i et selskap som tilbyr spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Det tilbys konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser samt gode forsikrings- og pensjonsordninger. AF er videre kjent for sitt aksjeprogram, som mange ansatte har benyttet muligheten til å kjøpe seg inn i.

Basen har flere ukependlende ansatte. Det kan for rette vedkommende om ønskelig legges opp til tilsvarende fleksibilitet og arbeidstidsordninger.

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt våre rådgivere i Hartmark Executive Search. Frode Bjørnæs på tel. 958 24 529, e- post fb@hartmark.no, eller Mari Midthaug, tlf. 901 11 403, e- post mm@hartmark.no.

Søknadsfrist: Søknader vurderes løpende, men endelig frist 17.02.2019.

Søk stilling

Vis flere stillinger: