Planprosjektleder

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region midt
FylkeNord-Trøndelag
StedSteinkjer
Søknadsfrist22.09.2014

Vi søker etter en prosjektleder som skal styre og lede planlegging av vegtiltak. Veg er en sektor i stor vekst, og vi har derfor behov for flere engasjerte og godt utdannede medarbeidere. Ønsker du å bruke din kompetanse til å lede planlegging av veg- og gateprosjekt, kan vi tilby mange spennende utfordringer i et sterkt tverrfaglig planleggingsmiljø. Det er stor planleggingsaktivitet i Region midt og i Nord-Trøndelag er det stort fokus på planlegging av E6 og fv. 17 mellom Steinkjer og Namsos.

Hva skal du jobbe med?

Arbeidsoppgavene vil i hovedtrekk være

- Styre arealplanlegging langs riks- og fylkesveger

- Være med på utforming av vegnettet, gjennom store og mindre prosjekt

- Styre interne tverrfaglige planprosjektgrupper

- Anskaffe og følge opp innleide konsulenter

- Ha god kontakt og samarbeid med kommuner og andre offentlige etater

Hvem er du?

Vi søker deg som har utdanning fra høgskole eller universitet innenfor arealplanlegging eller samferdsel. Det er også aktuelt med utdanning innen fagene som er premissleverandører i planarbeidet, som f. eks naturmiljø, biologi, kulturmiljø, landskapsarkitektur i kombinasjon med planfag. Det er ønskelig at du har erfaring innenfor fagområdet veg, utbygging og planlegging etter plan- og bygningsloven. I tillegg er det en fordel med kunnskap om prosjektgjennomføring, samt prosjekt- og prosessledelse.

Videre ser vi etter deg som evner å skape fremdrift i prosjekter. Vi vil også vektlegge evnen til samarbeid i tverrfaglige miljø og at du liker å bidra til kreativitet og erfaringsutveksling. Kommunikasjon er viktig; vi forutsetter gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Hva tilbyr vi?

Statens vegvesen er en arbeidsgiver som er opptatt av tydelige og trygge rammer for våre medarbeidere. Vi har et regelverk som sikrer medarbeidernes rettigheter, og selv om det til tider er hektisk hos oss og arbeidsmengden kan være stor, legger vi vekt på at en har mulighet for fleksibel arbeidstid. Vi ønsker at du skal kunne kombinere jobb og fritid på en god måte.

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt gode muligheter for etter og videreutdanning.

Annet

Statens vegvesen tilstreber likestilling. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Søknad med CV sendes elektronisk, søk her

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

For mer informasjon kontakt seksjonsleder Anne Karin Skjeflo , tlf 41614751.

Vis flere stillinger: