Ill. Statens vegvesen

Planprogram for E134 Dagslett kryss E18 til høring

Statens vegvesen sammen med Lier og Asker kommuner legger ut planprogrammet for kommunedelplanen på strekningen Dagslett-E18 på høring.

I planprogrammet foreslås det å gå videre med fire korridorer: 1) Jensvoll, 2) Vitbank, 3) Huseby og 4) Viker.

- Resultatet av denne utredningen har som mål å komme med en anbefaling om hvilken korridor som er best egnet utfra de målene som er definert i prosjektet. I planprogrammet kan du også lese mer detaljert om de fire anbefalte korridorene som vi foreslår å utrede videre, melder vegvesen.no. Målet er å få planprogrammet fastsatt våren 2020.

Planprogrammet er en plan for planleggingen. Dokumentet skal beskrive formålet med planleggingen, alternativer, behov for utredninger, og hvordan medvirkningen til planen skal være. Planprogrammet inneholder også en overordnet framdriftsplan.

Frist for å komme med innspill er lagt til 8. mars 2020.

Les hele planprogrammet her