Planleggingsleder

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region sør
FylkeVest-Agder
StedKristiansand S
Søknadsfrist06.11.2014

Plan og prosjektering er et stort og komplett planleggingsmiljø med vegplanleggere, landskapsarkitekter, arealplanleggere, biologer, naturforvaltere og prosessledere. Vi utreder, planlegger og prosjekterer riks- og fylkesveganlegg i Vest-Agder på oppdrag fra fylkeskommunen og staten. I dag er vi 28 medarbeidere- nå søker vi en dyktig Planleggingsleder.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en erfaren medarbeider som kan lede planleggingen av ny E39 fra Lyngdal vest til Ålgård i Rogaland. Strekningen er ca. 10 mil og vi skal utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning. Planleggingslederen vil inngå i team som skal styre framdrift, kostnader og kvalitet på et stort og spennende prosjekt.

Som planleggingsleder vil du lede egne fagressurser, samarbeide med eksterne parter, koordinere interne ressurser og interne hensyn. Du vil i denne jobben ha utstrakt kontakt med offentlige etater og berørte grunneiere.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

  • Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 5 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet. Du bør ha utdannelse innen vegplanlegging.
  • Du bør ha relevant erfaring fra planlegging på overordnet nivå. Erfaring med plan- og bygningsloven er avgjørende og du bør videre ha kjennskap til Statens vegvesen sine håndbøker.
  • Det vil også være en fordel om du har erfaring fra medvirkningsprosesser, - formidling av planarbeid,- konsekvensutredninger,- og med å styre prosjekter mht. økonomi, fremdrift og kvalitet.
  • Til denne jobben søker vi kandidater som evner å jobbe i og lede kompakte team- formidlingskompetanse blir vektlagt. I perioder må du kunne håndtere korte frister og høyt arbeidspress.
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Skulle du ha noen spørsmål kan de rettes til Seksjonsleder Hilde Gulbrandsen (tlf. 95300137) eller teamkoordinator Jorann Tørnkvist (tlf. 95845112).

Søk stilling

Vis flere stillinger: