Planleggingsleder søkes til Hæhre Entreprenør sine prosjekter

Hæhre Entreprenør AS er en av Norges største anleggsentreprenører med hovedfokus på store samferdselsprosjekter, kraftutbygging og andre større anleggsprosjekter hvor vi kan utnytte vår unike kompetanse og nærmere 50 års erfaring. Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell - ingen oppgave er for utfordrende!

Våre verdier er åpenhet, kunnskap og samarbeid. Dette gjenspeiler hvordan vi jobber.

FirmaHæhre Entreprenør
FylkeViken
StedBillingstad
Søknadsfrist01.08.2022

VI BYGGER FREMTIDEN - VIL DU VÆRE MED?

Vår oppdragsmengde øker, og for å håndtere dette og videre befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.

Vi søker nå etter Planleggingsledere til våre prosjekter!

Planleggingsleder vil ha hovedansvar for den overordnede framdriftsplan, og detaljplan, i samarbeid med prosjektleder, anleggsleder og driftsledere i prosjektet. Planleggingsleder skal følge opp tekniske avklaringer, ajourføre logger og bistå i fakturering og periodisering. Rollen vil være en viktig brikke for selskapets fokus på planlegging, og må være en pådriver for den videre utviklingen av planlegging hos Hæhre. Planleggingsleder vil rapportere i linja på prosjektet og faglig til fagleder planlegging. Rollen vil ha base på det aktuelle prosjektet den jobber på til enhver tid, og vil være på vårt hovedkontor på Billingstad i tilbudsfasen.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for prosjektets hoved-framdriftsplan og detaljplan
 • Løpende revisjon av planer
 • Bidra til å identifisere muligheter for optimalisert framdrift
 • Oppfølging av tekniske avklaringer, logger og bistå i prosjektstyring sammen med prosjektleder og Controller
 • Være en pådriver for den videre utviklingen av planlegging i selskapet
 • Delta i relevante møter og andre fora
 • Bistå i tilbudsprosesser

Ønskede Kvalifikasjoner:

 • Minimum utdanning på bachelornivå eller som fagskoleingeniør, lang relevant erfaring kan kompensere for formalkrav
 • Lengre relevant erfaring fra tilsvarende rolle som planlegger fortrinnsvis fra bygg og anlegg, og entreprenørbransjen i særdeleshet
 • God erfaring med ulike planleggingsverktøy, eksempelvis MS Project, Tilos, Dynaroad etc.
 • Erfaring fra eller for LEAN-basert planlegging som Last planner / visuell planlegging, modellbasert planlegging, og du bruker VDC-metodikker aktivt i prosjektgjennomføringen.
 • Kjennskap til håndbøker, kalkulasjon, kontrakt, planlegging/prosjektering og prosjektgjennomføring
 • VDC-sertifisering fra NTNU/Stanford er en fordel
 • Førerkort klasse B

Ønskede egenskaper:

 • Ha god og bred prosjektforståelse
 • Strukturert, med evner til å analysere og strukturere oppgaver i rekkefølge
 • Opptatt av kvalitet i leveransen med genuin interesse for planlegging
 • Kommersielt drevet og innehar god forretningsforståelse
 • Gode samarbeidsevner med et klart og tydelig språk
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Kunne tilpasse seg et uformelt, men korrekt og ryddig arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på prosjekter der du vil være med å bidra på store utbygginger av samfunnsnyttig infrastruktur landet over.
 • Mulighet for faglig utvikling i et komplett entreprenørkonsern i sterk vekst
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser som bl.a. inkluderer å ta del i vårt aksjeprogram samt gode forsikrings- og pensjonsvilkår.

Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og karriere.

Kontaktpersoner:

Tor Kleiven

Fagleder

488 98 486

Camila Salvesen Ly

Fagleder Rekruttering

46918884

Camila.ly@akh.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: