Planleggingsleder / Prosjekteringsleder - Bypakke Bodø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist13.11.2015

Bypakke Bodø er et av regionens store utbyggingsprosjekter som Statens vegvesen Region nord skal utføre i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Vi har ansvar for utbygging av riks- og fylkesveger i prosjektet, der det største delprosjektet er ny riksveg 80 fra Hunstadmoen til Thallekrysset. Delprosjektet omfatter blant annet 5,5 km ny firefelts riksveg, inkludert 2,8 km toløps tunnel fra Hunstadmoen til Bodøelv og seks kryssområder. Bypakke Bodø omfatter også en rekke mindre utbyggingsprosjekt rettet mot gang, sykkel, trafikksikkerhet, miljø og kollektiv. Les mer på: http://www.vegvesen.no/bypakkebodo

Vi søker etter en til to planleggingsledere/prosjekteringsledere til oppfølging av planlegging og prosjektering av delprosjekt i Bypakke Bodø. Stillingene omfatter bestilling, oppfølging og kvalitetssikring av plan- og prosjekteringsoppgaver utført av egen ressursavdeling eller konsulent. Andre oppgaver knytte til oppfølging av utbyggingsprosjektet samt andre planleggings-/prosjekteringslederoppgaver i Salten kan også være aktuelt.

Bypakke Bodø er en del av prosjektavdelingen i Statens vegvesen og sammen med andre prosjekter er vi tilsammen knapt 30 ansatte samlet på Stormyra i Bodø. Vi kan tilby jobb i et godt og faglig arbeidsmiljø som er stolt over å være med på et spennende og viktig prosjekt. Vi kan love utfordrende og krevende arbeidsoppgaver knyttet til planlegging, prosjektering og vegbygging i tettbygde områder. Det gis lønn i henhold til etatens lønnspolitikk, og gunstig pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Arbeidssted er Bodø- en by rik på kulturliv og naturopplevelser.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Du har minimum 3 årig utdanning fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets. Vi ønsker også at du har relevant erfaring og gode resultater fra tilsvarende prosjekt fra konsulent-, entreprenør- eller byggherresiden. Hvis du har omfattende og relevant erfaring fra aktuelle fagområder og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet. Stillingen krever at du har førerkort, klasse B.

Vi ønsker også at du er utadvendt, løsnings- og handlingsorientert i måten du jobber på, og at du trives i tett samarbeid med andre. Vi forventer at du har god skriftlig fremstillingsevne og at du bidrar positivt i et godt arbeidsmiljø.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid. Vi tilbyr også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opp lysninger om stillingen får hos prosjektleder Odd Inge Bardal tlf. 902 54 929, e-post odd.bardal@vegvesen.no.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: