Planleggingsleder/prosjekteringsleder Bodø/Tromsø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeFlere fylker
StedBodø eller Tromsø
Søknadsfrist06.09.2015

I Region nord er det ledig 3 faste stillinger som planleggingsleder/prosjekteringsleder til vårt tverrfaglige planmiljø på Ressursavdelingen. Kontorsted vil være Bodø og Tromsø.

I plan- og prosjekteringsseksjonen arbeider vi med et bredt spekter av prosjekter som spenner fra overordnede utredninger og konsekvensanalyser til detaljreguleringsplaner og byggeplaner. Prosjektene omfatter store veganlegg, bygateprosjekt, miljøgater, gang- og sykkelvegtiltak, skredsikring, trafikk­sikkerhetstiltak m.m.

I alle prosjektene etableres tverrfaglige prosjektgrupper til å løse oppgavene. Som planleggingsleder/ prosjekteringsleder får du ansvar for å lede prosjektgruppa i utrednings-, plan- og detaljeringsfasen.

Oppgaver:

 • Lede arbeidet med utarbeidelse av forprosjekt, kommunedelplaner og reguleringsplaner.
 • Gjennomføre planprosesser iht. plan- og bygningsloven.
 • Lede arbeidet med utarbeidelse av tegnings- og konkurransegrunnlag for byggefasen.
 • Oppfølging av konsulenter.
 • Ivareta behovet for intern og ekstern medvirkning i planprosessene.

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år.
 • Gode kunnskaper om formelle planprosesser iht. plan- og bygningsloven.
 • Erfaring fra planlegging og/eller prosjektledelse fra offentlig eller privat sektor.
 • Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Vi vektlegger:

 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig.
 • Vilje til å jobbe utadrettet mot samarbeidspartnere.
 • Evne til å oppnå resultater og holde framdrift.
 • Evne til å styre, koordinere og samordne ulike bidrag i planprosjektene.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (arbeidsspråk norsk).
 • Erfaring i utarbeidelse av anbudsdokumenter (G-prog).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Godtgjørelse etter statens regulativ ved tjenestereiser.
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering.
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll.
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

For stilingene gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Svein Ersvik tlf. 909 39 171 eller e-post: svein.ersvik@vegvesen.no eller seksjonsleder Rigmor Tonstad tlf. 480 75844 eller e-post: rigmor.tonstad@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk på jobben her