Planlegger tredobling av antall letebrønner

Den lave leteaktiviteten på norsk sokkel ser ut til å være over. Oljeselskapene planlegger 33 nye letebrønner i år, en tredobling i forhold til fjoråret.

Nettstedet Offshore.no har innhentet opplysninger om planlagt leteaktivitet blant oljeselskapene som opererer på norsk sokkel, og konklusjonen er at leteaktiviteten er på god vei oppover igjen. Samtidig er oljeselskapene forberedt på mulige forsinkelser og utsettelser av enkelte letebrønner, dersom funnraten blir god eller tekniske problemer oppstår.